Disponentvillan på Kvarnholmen hyrs ut

Disponentvillan från 1931 på Kvarnholmen, som för inte allt för länge sedan inhyste Snitz resursskola, hyrs ut.

Disponentvillan på Kvarnholmen, nacka

Disponentvillan på Kvarnholmen

Den kan användas för mindre tillställningar, vernissage eller föreningsmöten. För mer information kan du kontakta Marie Strand 08-782 12 27 eller e-post marie.strand@jm.se

Disponentvillan har ett stort kulturhistoriskt värde. Dess fasader ska vid en ombyggnad återgå till ursprungligt utseende och åter få träda fram bland Kvarnholmens byggnader, som märkesbyggnad och symbol för olika tidsepoker i utbyggnaden.

Kommentera