Fritidsgården ska öppna för elever från årkurs 4 och uppåt

Enligt rektorsrådet på Vilans skola finns det planer på att fritidsgården Glada Henkan på Henriksdalsbergets innergård ska ta emot elever som går på fritidsklubben från årskurs fyra och uppåt.

Fritidsgården Glada Henkan på Henriksdalsbergets innergårdDet ska bli aktuellt på hösten. Så mer info lär komma efter sommaren.

Kommentera