Göran Persson medägare i biogasanläggningen på Henriksdalsberget

HENRIKSDALSBERGET | Socialdemokraterna har alltid varit starka på Henriksdalsberget. Men (s) verkar ha lämnat ett avtryck även på annat sätt: Göran Persson är ordförande och investerare i Scandinavian Biogas som äger biogasanläggningen på Henriksdalsberget.

Henriksdals reningsverk sett från Danviksklippans fot

öran Persson har investerat sju miljoner kronor i bolaget. I fjol fick in 163 miljoner kronor från finländska Ahlström Capital och speditionsföretaget John Nurminen.

Investeringen i biogasanläggningen på Henriksdalsberget bidrar till en ökad biogasproduktion från 8 miljoner kubikmeter idag till över 30 miljoner kubikmeter 2014.

Kommentera