Uybyggnad av Operans och Dramatens lokaler i Gäddviken utreds

GÄDDVIKEN | Svenska Dagbladet att det just nu utreds en utbyggnad av repetitionslokalerna i Gäddviken som Operan delar med bland annat Dramaten.

Svindersviken och Gäddviken i Nacka - båtklubbar, teatermuseum och Operans / Dramatens verkstäder

Svindersviken med Gäddviken i bakgrunden

”Under tiden som frågan om ett nytt hus inte rör på sig ska vi ändå fortsätta att utvecklas, och då gäller det att hitta möjliga lösningar”, säger Birgitta Svendén i SvD och siktar på att ge fler föreställningen i Operans lokal Rotundan som nu mest används till repetitioner.

Det mäktiga, röda tegelhuset i Gäddviken användes tidigare som kafferosteri för Konsumentföreningens märke Cirkelkaffe. Idag har alltså Operan och Dramaten verkstäder, repetitionsrum och lager här. Musik- och teaterarkivet är en annan verksamhet i lokalerna. Titta gärna förbi där. I entrén finns nämligen många bilder som visar Gäddvikens historia – från superfosfatfabrik till idag.

Kommentera