Site icon Nyheter från Henriksdal, Finnboda & Kvarnholmen mellan Nacka & Stockholm

Finnboda-skepp har blivit Star Trek-rymdskepp

FINNBODA | Pansarkryssaren HMS Fylgia sjösattes 1905 på Finnboda varv och hade bl.a. uppgiften att genomföra utbildningsexpeditioner med officersaspiranter. Utrangering skedde 1953. Men nu finns alltså ett nytt ändamål för Fylgia.

En modellbyggare har bygt en modell för ett rymdskepp till science fiction-serien Star Trek. Rymdskeppet fick namned HMS Fylgia och ska, enligt fantasin, byggas 2013 av SAAB-Kockums med Volvo Aerospace wark-motorer.

>> Läs mer om HSM Fylgia på Wikipedia

Star Trek-model av HMS Fylgia

Exit mobile version