Vi minns: Danvikshems arbetshäst Roland

Roland hette kloka, arbetssamma och mycket populära hästen i Danvikens hospitals tjänst åren 1915 till 1936 vars betsel finns kvar i en monter i ingången till Danvikshems kyrka.

Inget ovanligt med arbetshästar

I protokollet från 20 april 1892 kan man läsa att inspektorn vid Danvikens hospital höll sig en häst. Inspektorn fick 1.200 kronor / år för detta. Hästen användes för körslor. Även Henrik Mattsson som 1911 blev chef för hospitalet skulle skaffa sig en häst som han samt droska, åksläde, kusklivré etc. köpte från företrädarens dödsbo.

Hospitalshästen Roland, kusken Einar Karlsson och trädgårdsmästarens bostad i Henriksdal

Hospitalshästen Roland, kusken Einar Karlsson och trädgårdsmästarens bostad i Henriksdal (bild: Stiftelsen Danviks hospitall

Men när man flyttade till Danvikshem tog stiftelsen över utrustningen och hästen. 1915 höll Danvikshem flera hästar och många vagnar och slädar, bl.a. en för transporter till sjukhusen i Stockholm.

Hästarna och vagnarna användes för hämtning av förnödenheter, ved och is men också för gödsling, plöjning, kompostering och andra jordbruksarbeten i trädgårdarna i Henriksdal.

Skojfriska hästen Roland

Roland var stora hospitalshästen som användes för mer kvalificerade sysslor, exempelvis transport av förnödenheter till köket. Han älskade också öl som han trakterades med av pensionärerna inne i stan. Men Roland blev nog för förtjust i öl som en liten anekdot berättar:

”Hästen blev så förtjust i öl att han vid ett tillfälle på egen hand i ett obevakat ögonblick plundrade ett bryggaråk med polisanmälan och skadestånd som följd”.¹

Hospitalhästen Rolands betsle vid ingången till Danvikshems kyrka

Hospitalhästen Rolands betsel vid ingången till Danvikshems kyrka

En annan gång fick Roland tag i en sabel:

”Vid ett annat tillfälle passade Roland på att hugga tag i en sabel, tillhörig en tjänstgörande trafikpolis. Både polismannen och kusken hade stort besvär med att få Roland att släppa sabeln, som han höll i munnen med ett fast bett om baljan. Den incidenten avlöpte dock utan skadeståndskrav.”¹

Vid 21 års ålder fick Roland avlivas 1936. Samtidigt försvann behovet för hästar eftersom trädgårdarna i Henriksdal nästan var borta och transport av förnödenheter togs hand om av leverantörer.

…………………….

Källor:
¹  Per-Åke Herrström: En berättelse om stiftelsen Danviks hospitals under 450 år. Stiftelsen Danviks hospital, 2000

Kommentera