Sjöstadsföreningen engagerar sig i trafiksäkerheten runt förskolan Storseglet

Sjöstadsföreningen har lämnat ett antal förslag till Trafikkontoret för säkrare vägar runt förskolan Storseglet i Henriksdalshamnen.

Så här ser förslagen ut:

  • Övergångsställena på Kanalvägen vid förskolan Storseglet iordningsställs, markeras och förses med varningsblinkers, typ Sickla Skola.
  • Anlägg hastighetsdämpande gupp på Kanalvägen utanför förskolan Storseglet.
  • Inför hastighetsbegränsning på 20 km/tim förbi Storseglet. Gärna kompletterat med upplysningskylt om körd hastighet. Bör gälla också för cyklar

Klicka här för att se samtliga förslag som Sjöstadsföreningen har sammanställt i brevet till Trafikkontoret.

Henriksdalshamnen: Skylt som indikerar att gångfartsområde upphör i början av Båtklubbvägen

Henriksdalshamnen: Skylt som indikerar att gångfartsområde upphör i början av Båtklubbvägen

 

Kommentera