Granne på Finnberget disputerade med avhandling om jämställd och hållbar utveckling

Christian Dymén, granne på Finnberget som jag känner från Danviks Hälsoforum, har nyligen disputerat på KTH med sin avhandling “Engendering Spatial Planning – A Gender Perspective on Municipal Climate Change Response”. Idag forskar han om hållbar urban och regional utveckling på forskningsinstitutet Nordregio.
Hans avhandling ger konkret svar på

– varför exempelvis Nacka kommun prioriterar bilvägar vid snöröjning och inte Henriksdalstrappan eller Henriksdalsbacken.
– varför det finns pengar till en bro över Svindersviken men inte till en hiss eller bana mellan Finnberget och Kvarnholmsvägen, eller Henriksdalsringen och Kvarnholmen. – – – varför buss 53 slutar gå till Finnboda eller Finnberget på kvällar

Politiker och tjänstemän anpassar nämligen staden till framförallt männens behov. “Egen bil, kollektivtrafik, långa eller korta resor? Kvinnor arbetar i större utsträckning inom vård, omsorg och skola i den egna kommunen. Slutar man sent på ett äldreboende kan det vara omöjligt att ta sig hem kollektivt eftersom bussen har slutat gå för dagen. Mäns traditionella rörelsemönster är det som fått utrymme i planeringen av hur man ska kunna röra sig mellan hemmet och arbetet”, säger Christian. Läs mer på forskning.se

image

Författare: Konstantinos Irina

Ledamot för Nackalistan i Nacka kommunfullmäktige, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, bloggare på vastrasicklao.se sedan 2007.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

%d