Kvarnholmsvägen breddad för gående och cyklister vid DanvikCenter

Gång- och cykelvägen längs med Kvarnholmsvägen mellan Henriksdals station, Henriksdalsberget och Danvikshem har breddats av Nacka kommun.

Därtill har hållplatsen för buss 402 och buss 469 mot Stockholm gjorts mer tillgänglig genom höjning samt taktila och visuella kontraster.

Däremot har man inte hunnit dra en gräns mellan gång- och cykelbanan.

image

image

image

Författare: Konstantinos Irina

Kandidat för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige 2022, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, årets Nackabo 2008.

En kommentar till “Kvarnholmsvägen breddad för gående och cyklister vid DanvikCenter”

  1. Separerad gång- och cykelbana skulle vara bra. Som det är nu är det väldigt oklart om det alls är cykelbana här. Det saknas skylt om påbjuden cykelbana så det är nog trottoar än så länge (på trottoar råder det alltid cykelförbud). Men å andra sidan leder cykelöverfarten upp på trottoaren. Vem vet hur kommunen har tänkt. Som trafikant har det alltid varit svårt att bedöma trafikmiljön just här.
    Stockholms kommun har planer på cykelöverfart över Värmdöleden längre fram så om vi har tur så kommer cykelnäten äntligen att knytas ihop över kommungränserna.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: