Två nya bord på innergården på Henriksdalsberget

Nacka kommun har nu ställt uy två nya bord med bänkar i ”gropen” på Henriksdalsbergets gröna innergård.

image

Tidigare fick grannarna på Henkan också ett positivt svar på medborgsrförslaget om en grillplats på slänten mot Kvarnholmsvägen.

image

Kommentera