Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Färre turer på SjöVägen via Saltsjöqvarn, Kvarnholmen & Finnboda

skylt för sjövägen i saltsjöqvarn

skylt för sjövägen i saltsjöqvarn

13 december byter SLs pendelbåtar SjöVägen från Nacka till Nybroplan till vintertidtabell. På vardagar blir det 22 avgångar (en färre) från Saltsjöqvarn, 18 avgångar (två färre) från Kvarnholmen och 16 (två färre) från Finnboda mot Nybroplan. Alltså inte lika dramatiskt som vanligtvis under vintern där SL tidigare räknade med is.

Få turer mot Kvarnholmen & Finnboda efter jobbet
Om du bor på Kvarnholmen eller i Finnboda, så är det lite glest efter jobbet med turer från Nybroplan. Det blir ett gap på mer än timme mellan avgångarna klockan 16:00 och 17:05. Vi i Saltsjöqvarn har det lite bättre.

17 helgturer från Saltsjöqvarn
På helger är det 17 turer (två färre) mot Nybroplan från Saltsjöqvarn och 16 avgångar (två fler) från Finnboda respektive Kvarnholmen.

Klicka här för hela tidtabellen för SjöVägen vintern 2015/16

Exit mobile version