Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Hur kan Finnboda Trädgårdar miljöcertifieras när värdefull natur förstörs?

I NVP och Mitt i Nacka kunde vi för en månad sedan om hur Nacka inte svarade helt korrekt till tidningen Aktuell Hållbarhet om kommunens miljö- och hållbarhetsarbete.

SKB ska bygga i nyckelbiotopen Trolldale

I samma anda för greenwashing skrev bostadsbolaget i sitt pressmeddelandecom äran att bebygga de första 2 av 8 ha skogsyta i nyckelbiotopen Trolldalen på Henriksdalsberget. “Med höga krav på arkitektur och kreativitet ska byggnationen utformas med respekt för befintlig bebyggelse och natur”, skriver SKB i ett pressmeddelande.

I första skedet ska 2 av 8 ha skövlas av SKB

Nu var det HSBs tur att grönmåla projektet Finnboda Trädgårdar på Finnbodaberget. Sweden Green Building Council har nämligen miljöcertifierat byggnaden. Hur är det möjligt när bostadsprojektet har förstört delar av värdefull natur i s.k. Engelska parken mellan Danvikshem och Vilans skola samt seniorernas utemiljö.

Senior kedjade fast sig vid träd innan HSBs kedjesågar fällde träden runt seniorboendet
Exit mobile version