Färre turer på Sjövägen till Nybroplan innan klockan 7:00

SL har utökat turtätheten på Sjövägen / linje 80 som även förlängs från Frihamnen till Ropsten. Men av någon anledning har turerna före klockan 7:00 från Saltsjöqvarn och Finnboda till Nybroplan drygats ut eller rättare sagt flyttats till senare tid.

Istället för en ”lucka” på 20 minuter är det nu en ”lucka” på 30 minuter.

Därtill kommer då och då förseningar. Så luckan blir ännu större.

Turerna från Saltsjöqvarn till Nybroplan

Turerna från Finnboda till Nybroplan

Kommentera