Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

22,5 % fler resenärer på Sjövägen

SLs pendelbåtlinjen Sjövögen mellan Nybroplan och Ropsten via bl.a. Saltsjöqvarn, Finnboda och Kvarnholmen hade under 2019 22,5 % fler resenärer än året innan.

”En förklaring till den kraftiga ökningen är att kvälls- och helgtrafik satts in, och att linjen trafikeras även sommartid”, skriver Mitt i Nacka.

Sjövägen vid bryggan i Saltsjöqvarn

Exit mobile version