Site icon Nyheter från Henriksdal, Finnboda & Kvarnholmen mellan Nacka & Stockholm

Video: Hackspett söker föda i träd i Trolldalen

Hackspett i nyckelbiotopen Trolldalen i Nacka

Hackspett i nyckelbiotopen Trolldalen i Nacka

Hackspetten är många i hotade nyckelbiotopen Trolldalen mellan Henriksdalsringen, Svindersviken och Finnboda.

I den delen närmast Svindersviken som styrande Alliansen vill skövla för att flytta henkanbornas hundrastgård dit upptäckte jag en hackspett som flitigt sökte efter insekter i ett träd.

Exit mobile version