Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Nacka kommun vill sanera marken runt disponentvillan på Kvarnholmen

Ytan runt disponentvillan på Kvarnholmen i Nacka består av naturmark med gamla tallar. Den kommer användas som Ebba Brahe skolans skolgård.

Marken är tyvärr för förorenad för att kunna nyttjas för det ändamålet och faktiskt en hälsorisk för barnen. Kommunen avsätter därför 15 till 20 miljoner kronor för att sanera marken.

De förorenade jordmassorna kommer schaktas och vakuumsugas bort ner till 0,5 meter.

Disponentvillan på Kvarnholmen

Tyvärr kommer man fälla sju gamla tallar som enligt tidigare beslut har skyddat. Byggherren anger att tallarna skadades av byggherren vid tidigare projektering.

Platsen kommer tappa sin karaktär utan träden. Nya ”pinnar ska planteras istället. Det är nog det minsta man kan göra när man tänker hur många ekar, tallar och björkar som fälldes av KUAB på Kvarnholmen för att

Mäktiga ekar på Kvarnholmen som skövlades för bilvägen
Exit mobile version