15 maj: Bara reservplatser kvar på naturvandring i Trolldalen

15 maj, klockan 10:00 – 11:00, 11:00 – 12:00 och 12:00 – 13:00 håller nätverket Bevara Trolldalen! tre naturvandringar i nyckelbiotopen Trolldalen på Henriksdalsberget i Nacka. Anmäl dig till reservplatser

Trolldalen är en skog på c:a 8 ha mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Svindersviken. Enligt Nacka kommuns egen inventering har den här skogen den högsta möjliga klassningen. ”(…) detta naturvärdesobjekt har nyckelbiotopsklass, d v s klass 1. Områdets status från kommunalt naturvårdsobjekt bör också höjas till regionalt värde för denna del.”

Det höga naturvärdet för Trolldalen kan förklaras med att

 • Trolldalen är livsmiljön för c:a 55 rödlistade arter främst knutna till gamla tallar
 • det i Trolldalen växer många s.k. naturvärdesträd, alltså tallar och ek som har hög ålder, har nått ett visst omfång och ett hem för många arter som är beroende av gamla träd (tickor, svampar, insekter, fåglar etc.)
 • det förekommer rikligt med död ved i Trolldalen, s.k. torrakor och lågor
 • Trolldalen har en sällsynt markflora i sina branter.
Alphyddan och Svindersviken sedda från skogen Trolldalen i Nacka
Alphyddan och Svindersviken sedda från skogen Trolldalen i Nacka

Vad bjuder naturvandringen i Trolldalen på?

Konstantin Irina håller i naturvandringen sedan 2008 i samarbete med bland annat Nacka Hembygdsföreningen och Naturskyddsföreningen Nacka. På naturvandringen i Trolldalen kommer du att höra mer om

 • Naturen i Trolldalen – både det som är rödlistat och det som vi älskar se i vardagen som rådjur, rävar, grävlingar, bär och svampar
 • Nacka kommuns planer på exploateringen av Trolldalen
 • Olika historiska händelser som har utspelat sig i Trolldalen – allt från vikingar och stupade generaler till nykterister, varvstrejk och Per Anders Fogelströms böcker
 • Ta del av hänförande utsikter från Trolldalen mot Alphydda, Svindersviken, Finnberget, Finntorp och Ryssbergen.

Anmäl dig till naturvandringen i Trolldalen

På grund av corona som begränsar antal deltagare till 8 personer behöver du anmäla dig i förväg så här:

 • Välj om du vill vara med på naturvandringen
  • klockan 10:00 – 11:00 (grupp a – inga platser kvar),
  • klockan 11:00 – 12:00 (grupp b – inga platser kvar)
  • klockan 12:00 – 13:00 (grupp c – inga platser kvar).
 • Skicka ett e-mail till vastra.sicklaon@gmail.com och ange i ärenderaden Trolldalen + respektive grupp om du vill vara på reservlistan i fall det blir återbud.
 • Så får du en bekräftelse.

Vi ses då kl 10:00, 11:00 eller 12:00 vid buss 55:s / 53:s / 469:s hållplats på Henriksdalsberget. Håll 2 m avstånd till varandra. Folk med ansiktsmasker och redan vaccinerade deltagare är särskilt välkomna.

Trolldalen lockar naturvandrare av alla åldrar
Trolldalen lockar naturvandrare av alla åldrar

Trolldalens öde avgörs hösten 2021

Trots de höga naturvärdena, att skogen används flitigt av grannar i alla åldrar för allt från promenader och lek till grillning och jogging, och att närmast 480 personer och föreningar lämnade synpunkter så vill Nacka kommun och SKB

 • Exploatera c:a 50 % av Trolldalen
 • Med samråd hösten 2021

inom kommunens planer att omvandla Henriksdal, Saltsjöqvarn, Finnboda, Finnberget och Kvarnholmen till mycket tät stad fram till 2030.

Kartan visar hur Nacka kommun vill exploatera Trolldalen i flera etapper
Kartan visar hur Nacka kommun vill exploatera Trolldalen i flera etapper: Ljusrosa (etapp 1, samråd hösten 2021), gult (etapp 2), orange (etapp 3).

Kommentera