Nyheter från Henriksdal, Finnboda & Kvarnholmen mellan Nacka & Stockholm

15 maj: Bara reservplatser kvar på naturvandring i Trolldalen

Utsikt från Trolldalen mot Svindersviken och Nacka Forum

utsikt mot båtklubbarna i svindersviken, finntorp och nacka forum

15 maj, klockan 10:00 – 11:00, 11:00 – 12:00 och 12:00 – 13:00 håller nätverket Bevara Trolldalen! tre naturvandringar i nyckelbiotopen Trolldalen på Henriksdalsberget i Nacka. Anmäl dig till reservplatser

Trolldalen är en skog på c:a 8 ha mellan Henriksdalsringen, Finnboda och Svindersviken. Enligt Nacka kommuns egen inventering har den här skogen den högsta möjliga klassningen. ”(…) detta naturvärdesobjekt har nyckelbiotopsklass, d v s klass 1. Områdets status från kommunalt naturvårdsobjekt bör också höjas till regionalt värde för denna del.”

Det höga naturvärdet för Trolldalen kan förklaras med att

Alphyddan och Svindersviken sedda från skogen Trolldalen i Nacka

Vad bjuder naturvandringen i Trolldalen på?

Konstantin Irina håller i naturvandringen sedan 2008 i samarbete med bland annat Nacka Hembygdsföreningen och Naturskyddsföreningen Nacka. På naturvandringen i Trolldalen kommer du att höra mer om

Anmäl dig till naturvandringen i Trolldalen

På grund av corona som begränsar antal deltagare till 8 personer behöver du anmäla dig i förväg så här:

Vi ses då kl 10:00, 11:00 eller 12:00 vid buss 55:s / 53:s / 469:s hållplats på Henriksdalsberget. Håll 2 m avstånd till varandra. Folk med ansiktsmasker och redan vaccinerade deltagare är särskilt välkomna.

Trolldalen lockar naturvandrare av alla åldrar

Trolldalens öde avgörs hösten 2021

Trots de höga naturvärdena, att skogen används flitigt av grannar i alla åldrar för allt från promenader och lek till grillning och jogging, och att närmast 480 personer och föreningar lämnade synpunkter så vill Nacka kommun och SKB

inom kommunens planer att omvandla Henriksdal, Saltsjöqvarn, Finnboda, Finnberget och Kvarnholmen till mycket tät stad fram till 2030.

Kartan visar hur Nacka kommun vill exploatera Trolldalen i flera etapper: Ljusrosa (etapp 1, samråd hösten 2021), gult (etapp 2), orange (etapp 3).
Exit mobile version