Site icon Nyheter från Henriksdal, Finnboda & Kvarnholmen mellan Nacka & Stockholm

Kvarnholmstorget färdigställs hösten 2021

Våren 2021 startade KUAB att färdigställa Kvarnholmstorget utanför Ebba Braheskolan.

Kvarnholmstorget är anpassat till skolans entréer och behov samt ett självständigt torg – ”en tydligt offentlig och allmän plats med nära koppling till centrum, stråk och busslägen”, skriver KUAB på kvarnholmen.se.

Hoppas det blir några rejäla träd (snälla inga pinnar!) på Kvarnholmstorget. Torget utanför ICA Finnboda är typexemplet på misslyckad torgbildning. Även på Katarina Taikon torget skulle man kunna återplantera träd. Fler träd skulle

Arbetet pågår under hela sommaren och färdigställs under hösten 2021.

Skiss över Kvarnholmstorget (bild: KUAB)
Exit mobile version