Site icon Nyheter från Henriksdal, Finnboda & Kvarnholmen mellan Nacka & Stockholm

8 december: Samling för Trolldalen, Rysbergen & Svindersberg utanför Nacka stadshus

Standsvandring i Henriksdal för att förstå var Nacka kommun vill förtäta

Stadsvandring i Henriksdal

8 december kommer politikerna från m, kd, l & c att rösta på miljö- och stadsbyggnadsnämndens möte för att planerna att bebygga Henriksdalsbacken inkl. Trolldalen går på samråd.

Många planer på att förtäta Nacka är försenade, däribland detaljplanen för Svindersberg i Finntorp som går hösten 2022 på samråd. Detaljplanen för första etappen i planprogrammet för Henriksdal (alltså Henriksdalsbacken inklusive de första 25 % av naturområdet Trolldalen samt torget och infarten på Henriksdalsberget) vill Nacka kommun istället skynda på nu.

Dra i spaken! Till vänster är det Trolldalen och Henriksdalsbacken idag. Till höger är hus Alliansen vill exploatera skogen.

8 december kommer därför miljö- och stadsbyggnadsnämnden att rösta om att detaljplanen för Henriksdalsbacken inkl. Trolldalen går på samråd redan i fjärde kvartalet 2021. Troligtvis kommer omröstningen att se ut så här:

Samling 8 december kl. 15:00 utanför Nacka stadshus – gör din röst hörd!

Vi som vill att Trolldalen, Ryssbergen mittemot Kvarnholmen och Svindersberg i Finntorp ska vara kvar samlas klockan 15:00 utanför Nacka kommunhus för att visa för politikerna i stadshuset att vi är måna om dessa pärlor runt Svindersviken.

Det kommer folk i alla åldrar, med olika politiska åsikter och från hela Nacka och Stockholm. Välkommen!

Nacka stadshus ligger på Granitvägen 15. Du kan åka hit kommunalt med exempelvis buss 402 men även med bussarna som stannar vid Nacka Forum varifrån det bara är några minuter till stadshuset.

Tidsplan för exploateringen av Trolldalen

Här kommer en ungefärlig tidplan för hur projektet kommer att fortskrida:

Exit mobile version