Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Historiska vinterbilder från Henriksdal, Finnboda & Kvarnholmen

Historiska vinterbilder visar hur våra omgivningar under varvs- & kvarntiden på Kvarnholmen, Finnboda, Henriksdal, Finnberget och Danviken såg ut en gång i tiden.

Finnbergets funkisbostäder byggs i slutet av 1940-talet för arbetare och tjänstemän på Finnboda varv enligt ritningar av Tore och Erik Ahlsén som också ritade Henriksdalsringen och Vilans skola.
Kvarnholmens trådbuss som var i trafik 1942 – 1959 till Nytorgsgatan på Södermalm
Vintervy från Finnberget mot Danvikshem och Finnboda varv
Superfosfatfabrikens båt Gäddviken ankrad i Svindersviken
Varvsarbetare i Finnboda väntar på buss 53 på Kvarnholmsvägen på 1979-talet
Danvikshem i slutet av 1940-talet. Sluttningen mot Danvikstrand är nu bebyggd.
Järnvägsbron för Saltsjöbanan i Danvikstull på 1930-talet. Danvikens hospital och Saltsjöqvarn i bakgrunden.
Henriksdalsringen med tillhörande vattentorn till vänster håller på att byggas i slutet av 1960-talet enligt ritningar av Tore och Erik Ahlsén
Ingången till ungdomsgården Grottan på Kvarnholmen. Djurgården i bakgrunden.
Gamla Vilans skola från slutet av 1800-talet på 1970-talet. Antagligen något år innan den ersattes med nuvarande byggnad av arkitekterna Tore & Eric Ahlsén.
Sjösättningen av pansarbåten Thule i Finnboda varv. Ingenjörsvillan ovanför finns ännu kvar men i ett dåligt skick.
Björknäsbuss vid Danvikstull på 1920-talet. Värmdövägen var inte särskilt bred då.
Varvet Hammarbyverken i Henriksdalshamnen på 1940-talet med Danviksklippan och Saltsjöqvarn i bakgrunden.
Exit mobile version