Trafiken största valfrågan enligt boende på Kvarnholmen

35 % av grannarna på Kvarnholmen svarade i en omröstning på Facebook att växande trafiken på Kvarnholmsvägen borde vara viktigaste frågan i kommunalvalet 2022.

Veckan 25 anordnade jag en omröstning i gruppen Kvarnholmen på Facebook där jag frågade vilken fråga som är viktigast att driva i höstens kommunval.

Över 260 röster kom in där 35 % valde växande trafiken på Kvarnholmsvägen.

Viktigaste valfrågan 2022 för boende i Kvarnholmen i Nacka

24000 fordon / dag redan år 2030

Hösten 2021 frågade jag Nacka kommun per email i samband med detaljplanen för Henriksdalsbacken inkl Trolldalen om det finns en trafikprognos för Kvarnholmsvägen.

Tyvärr fick jag inget svar även efter en påminnelse.

I planprogrammet för Henriksdal anges siffran 27000 fordon / dag som senare justerades ber till 24000 fordon / dag för år 2030. Där står det:

Utredningar visar på att hela nordvästra Sicklaön inklusive nyexploateringar från Kvarnholmen alstrar en trafikmängd på cirka 24,000 fordon/dag år 2030 om bilanvändandet är det samma som idag.

Det borde vara nästan en fördubbling om prognosen fortfarande håller.

Vacker illustration visar hur Kvarnholmsvägen skulle kunna se ut i höjd med Finnboda och Henriksdalsberget. Men var är de 24.000 fordon på bilden?
Vacker illustration visar hur Kvarnholmsvägen skulle kunna se ut i höjd med Finnboda och Henriksdalsberget. Men var är de 24.000 fordon på bilden?

Snart 18600 grannar i Henriksdal, Finnboda & Kvarnholmen

Trafikökningen på Kvarnholmsvägen beror på en mängd faktorer:

 • Befolkningen ökar från 8,344 personer 2020 till 18,559 personer år 2040 i nyckelkodsområdena Henriksdalsberget, Danviken, Finnboda, Finnberget och Kvarnholmen utifrån att ett 15-tal byggprojekt är på gång.
 • C:a 1,000 nya arbetsplatser vid DanvikCenter / Henriksborg och lika många arbetsplatser på Kvarnholmen ska skapas.
 • Henriksdal, Finnboda och Kvarnholmen kommer inte att trafikförsörjas av kommande tunnelbanan till Nacka.
 • Det finns en gräns för hur mycket trafik bussarna 55, 53, 402, 469 och pendelbåten kan ta upp.
 • Svindersviksbron har blivit ett sätt att kringgå Värmdöleden.

Inte tidsenligt att leda trafiken genom bostadsområden

Kvarnholmsvägen är som en ådra där både befintliga och fratida bostäder byggs till höger och väster om vägen.

Bullerkarta visar att bostäder nära Kvarnholmsvägen, Danvikshemsvägen och Värmdövägen redan idag har höga bullernivåer.
Bullerkarta från 2017 visar att bostäder nära Kvarnholmsvägen, Danvikshemsvägen och Värmdövägen redan idag har höga bullernivåer.

Det är som förprogramerat för negativa konsekvenser på vår livskvalitet:

 • Redan idag är det köer när bussar och bilar ska åka från Kvarnholmsvägen in mot Värmdöleden.
 • Buss 53, 469 och 402 har ibland svårt att hålla tiden pga trafiken och det blir en det konkurrens med bilarna.
 • Nacka kommun vill Kvarnholmsvägen i höjd med Finnboda och Henriksdal till stadsgata med uteserveringar, planteringar, gång- och cykelvägar. Frågan är hur attraktivt det kommer bli att sitta längs med en högtrafikerad gata.
 • Grannar i Finnboda och på Finnberget klagar redan idag på bullret.
 • Luftkvaliten kommer försämras, iaf fram till att elbilarna tar över helt.
 • Övergångsställena ligger lite fel och många gående springer över vägen.
 • Det kommer bli svårt att låta barnen själva gå till skolan i framtiden om de ska korsa Kvarnholmsvägen eller någon av de andra inmatande vägarna.

Rösta på Konstantinos Irina i kommunalvalet!

Konstantinos Irina kandiderar för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige
Konstantinos Irina

Jag som driver den nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara vår närnatur – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägar, hemmanära idrottsplatser, stora skolgårdar, strövområden…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, låt buss 53 återigen trafikera Saltsjöqvarn och Danvikshem…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett kulturhus på Kvarnholmen, ge kulturbidrag till öppen scen på Henriksdalsberget…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Författare: Konstantinos Irina

Kandidat för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige 2022, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, årets Nackabo 2008.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: