Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Trafiken största valfrågan enligt boende på Kvarnholmen

35 % av grannarna på Kvarnholmen svarade i en omröstning på Facebook att växande trafiken på Kvarnholmsvägen borde vara viktigaste frågan i kommunalvalet 2022.

Veckan 25 anordnade jag en omröstning i gruppen Kvarnholmen på Facebook där jag frågade vilken fråga som är viktigast att driva i höstens kommunval.

Över 260 röster kom in där 35 % valde växande trafiken på Kvarnholmsvägen.

24000 fordon / dag redan år 2030

Hösten 2021 frågade jag Nacka kommun per email i samband med detaljplanen för Henriksdalsbacken inkl Trolldalen om det finns en trafikprognos för Kvarnholmsvägen.

Tyvärr fick jag inget svar även efter en påminnelse.

I planprogrammet för Henriksdal anges siffran 27000 fordon / dag som senare justerades ber till 24000 fordon / dag för år 2030. Där står det:

Utredningar visar på att hela nordvästra Sicklaön inklusive nyexploateringar från Kvarnholmen alstrar en trafikmängd på cirka 24,000 fordon/dag år 2030 om bilanvändandet är det samma som idag.

Det borde vara nästan en fördubbling om prognosen fortfarande håller.

Vacker illustration visar hur Kvarnholmsvägen skulle kunna se ut i höjd med Finnboda och Henriksdalsberget. Men var är de 24.000 fordon på bilden?

Snart 18600 grannar i Henriksdal, Finnboda & Kvarnholmen

Trafikökningen på Kvarnholmsvägen beror på en mängd faktorer:

Inte tidsenligt att leda trafiken genom bostadsområden

Kvarnholmsvägen är som en ådra där både befintliga och fratida bostäder byggs till höger och väster om vägen.

Bullerkarta från 2017 visar att bostäder nära Kvarnholmsvägen, Danvikshemsvägen och Värmdövägen redan idag har höga bullernivåer.

Det är som förprogramerat för negativa konsekvenser på vår livskvalitet:

Rösta på Konstantinos Irina i kommunalvalet!

Konstantinos Irina

Jag som driver den nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara vår närnatur – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägar, hemmanära idrottsplatser, stora skolgårdar, strövområden…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, låt buss 53 återigen trafikera Saltsjöqvarn och Danvikshem…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett kulturhus på Kvarnholmen, ge kulturbidrag till öppen scen på Henriksdalsberget…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Exit mobile version