Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Vibeke utmanar kommunbossen om seniorernas hiss i Finnboda

Konstantin Irina och Vibeke Bouchette utanför Kvarnholmens centrum

Konstantin Irina och Vibeke Bouchette utanför Kvarnholmens centrum

Vibeke som outtröttligt har kämpat mot exploateringen av Danvikshems och Trolldalens närnatur sant för hissen ner till Finnboda undrar i en insändare i NVP om Nackas budget rymmer något för seniorerna.

2017 samlade vi tillsammans över 2000 namn för en hiss mellan seniorboendet och Finnboda. Arkitektskisser och kostnadskalkyler togs fram av de engagerade seniorerna

Boende, markägare och politiker från alla partier verkade överens. Utom just kommunchefen Mats Gerdau som gjorde att fem år har gått utan att det har hänt något i hissfrågan.

Vi på Danvikshemsområdet har i så många år kämpat för en hiss. Den skulle kosta ynka 10 millioner kronor.

Undrar Vibeke Bouchette i NVP.
Vibeke och jag samlar namn i Finnboda

160 miljoner till ridskola

Kommunen har nyligen klubbat nya ridanläggning i Velamsund för 160 millioner kronor men att satsa 10 miljoner kronor på hissen upp till seniorhuset ansåg den styrande borgerliga majoriteten som för dyrt.

Inte heller 50.000 kronor till kulturlivet på Henriksdalsringen hade man över.

Men jag undrar: Kan inte både gamla och unga rymmas i kommunens budget?

Undrar Vibeke Bouchette i NVP
Många seniorer har nedsatt rörelseförmåga där trappa eller 14 % lutning är en stor utmaning

Kryssa Konstantinos Irina i kommunalvalet & rösta på Nackalistan!

Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägen när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen och korsningen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, stötta föreningslivet med lokaler…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Exit mobile version