Avslag på överklagande av exploateringen av Ryssbergen

Mark- och miljödomstolen har tyvärr avslagit överklagandet att exploatera urskogen Ryssbergen mittemot Kvarnholmen i Nacka.

Naturskyddsföreningen i Nacka, Nacka miljövårdsråd och två privatpersoner tilläts överklaga Nacka kommuns plan att exploatera c:a 30 % av denna urskog.

Antagligen kommer åtminstone de två föreningarna att överklaga beslutet hos Mark- och miljööverdomstolen.

Författare: Konstantinos Irina

Kandidat för Nackalistan till Nacka kommunfullmäktige 2022, talesperson för nätverket Bevara Trolldalen!, årets Nackabo 2008.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: