Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

30-40 bostäder ska byggas på Finnboda varvsväg

Engelbrekt Utveckling AB har ansökt om planbesked för att bygga 30-40 bostäder, lokaler, garage, hiss m.m. på Finnboda varvsväg samt att rusta upp förfallna chefsbostaden och skyddsrummet.

För ett tag sedan sålde Vimpelkullen sitt bestånd i Finnboda till Engelbrekt Utveckling AB. Fastighetsutvecklaren har i april 2022 ansökt om planbesked hos Nacka kommun för att

Bygga 30-40 bostäder, lokaler och garage

I Engelbrekt Utveckling ABs förslag vill man bygga 30 – 40 bostäder, lokaler och parkering i garage…

Ytan mellan punkthuset, chefsbostaden och hissen ska vara park och bostadsgård.

Bygga en hiss och gångväg

Engelbrekt Utveckling AB vill också förbättra kommunikationerna mellan Östra Finnbodavägen, chefsbostaden och Finnboda varvsväg.

Det ska ske genom en publik hiss. Den kan vara mer integrerad i planerad bebyggelse eller vara fristående. Den skulle kunna ligga norr om förfallna chefsbostaden närmare möbelbutiken Fogia.

En promenadväg på en gångbrygga ska koppla ihop hissens övre våning med rondellen vid Vidablick på Östra Finnbodavägen.

Rädda q-märkta chefsbostaden

Gulputsade stenhuset mellan Danvikshem och Finnboda hamn byggdes på 1830-talet ursprungligen som bostad för chefen vid Nya Beckbruket som låg här innan Finnboda varv anlades på 1870-talet.

Finnboda, Nacka: Disponenthuset från 1800-talet ovanför Finnboda Hamnplan

Exakt hur chefsbostaden ska restaureras får vidare inventeringar av både föroreningar och byggnadens skick avgöra.

Det är dock oklart vad chefsbostaden ska användas till. En önskan finns att göra chefsbostaden till en publik byggnad med plats för till exempel kultur-, konferens- eller caféverksamhet.

Gamla bostadsområdet på Finnbodaberget

Gifter i marken runt chefsbostaden

År 2019 genomförde Geosigma på uppdrag av tidigare ägaren en provtagning av tomtens mark, mätning av luftkvalitet och inventering av miljö- och hälsostörande ämnen i chefsbostaden.

Resultatet visade på höga halter av framförallt koppar, bly och zink över riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM).

I inventeringen påträffades också oljor i främst tyngre fraktioner över MKM i källare och oljegrop, men också i prover utanför huset påträffades halter över KM.

Upprusta skyddsrummet i Finnboda

På Finnboda varvsväg nedanför förfallna chefsbostaden finns ingången till ett skyddsrum. Det byggdes 1948, alltså över 50 år innan dagens bostäder tillkom.

Engelbrekt Utveckling AB vill “eventuellt utöka och upprusta” skyddsrummet i dialog med MSB.

Ett omfattande saneringsarbete krävs därför för att göra platsen och byggnaden lämplig för bostadsändamål.


Exit mobile version