Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Nio olyckor på Kvarnholmsvägen sedan 2015

Försäkringsbokaget IF har just sammanställt några tips för dig som ska åka bil runt jul och nyår. Samtidigt publiceras statistik om antal olycksfall för vägarna i Nacka, däribland Kvarnholmsvägen.

De flesta olyckor enligt Transportstyrelsens databas Strada sker på väg 222 (Värmdöleden, Ältavägen, Skurusundsbron…), Värmdövägen och Saltsjöbadsvägen. Men även Kvarnholmsvägen dyker upp i statistiken med 9 rapporterade olyckor 2015 -2021.

Ökande trafik på Kvarnholmsvägen

Enligt kommunens statistik kommer trafiken på Kvarnholmsvägen att öka från dagens 10-11.000 till 24.000 fordon / dag år 2030. Men även trafiken på t ex Henriksdalsringen, Henriksdalsbacken, Mjölnarvägen m.m. ska öka rejält.

Det märks redan idag med ibland långa bilköer mellan Finnboda och Henriksdal.

Anledningen är så klart

Fortkörning på Kvarnholmsvägen

En annan orsak till olyckorna är nog fortkörningen på Kvarnholmsvägen som jag skrev om för några veckor sedan.

24 oktober på förmiddag genomförde polisen i 20 minuter hastighetskontroller på Kvarnholmen och i Finnboda vid infarten till Kvarnholmsvägen. Fem bilister körde för fort.

Kvarnholmsvägen vid DanvikCenter
Exit mobile version