Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Huggorm kan finnas på Kvarnholmen

En liten / ung huggorm ska ha observerats av en granne i hundrastgården på Kvarnholmens östra udde. Huggorm har aldrig siktats runt Svindersviken.

I lördags varnade en granne på Facebook om att vara försiktig vid hundrastgården på Kvarnholmens östra udde:

Just a caution note to those who use the dog park: we just came across a snake (huggorm) at the top gate in the dog park- looked like a younger one.

Jag försökte i ett dialog att avgöra om det kanske var en kopparödla som det handlar om men grannen beskrev ganska tydligt en huggorm:

But it was not one of those, it really was green/grey on bottom with the black zig zag stripe on top and sides. 

Huggorm (Photo by Mattias Åström on Pexels.com)

Tidigare kräldjursinventering hittade inga Huggormar runt Svindersviken

2019 lät Nacka kommun inför exploateringen av Ryssbergen, östra Vikdalen, Birkaområdet, Järlahöjden m.m. konsultföretaget Calluna göra en kräldjursinventering i centrala Nacka (pdf).

Hasselsnok har eftersökts men har inte observerats. I kommunen har hasselsnok observerats i Nackareservatet, kring Erstavik och vid Grantomta norr om Mariedal på Ormingelandet.

Vanlig snok har inte heller hittats i Callunas inventering men däremot har de rapporterats in i Artportalen utifrån observationer vid Bergs gård och i Nyckelvikens naturreservat.

Kopparödla, som liknar en orm men är en ödla, har hittats av Calluna i Ryssbergen och i Nyckelviken. Boende har rapporterat in observationer i Trolldalen på Henriksdalsberget, i Finnboda, på Kvarnholmen och på Svindersberg i Finntorp.

Men att Calluna inte har hittat huggorm i centrala Nacka betyder inte att det inte finns huggormar här. I artinventeringarna som gjordes i Trolldalen till exempel missade man också c:a hälften av de rödlistade, fridlysta eller annars värdefulla arterna.

Huggormen är fridlyst – får inte dödas eller fångas

Huggormar är inte rödlistade, dvs de hotas inte av att dö ut i Sverige. De är däremot fridlysta enligt Artskyddsförordningen och Bernkonventionens bilaga III.

För huggorm  innebär fridlysningen att du inte får döda, skada, fånga eller flytta den. Undantag görs för orm på din tomt där du får fånga in och flytta den till något lämpligt ställe minst ett par kilometer bort.

Ormen går aldrig till anfall

Huggormen går aldrig till anfall och biter inte om du inte trampar nästan rätt på den. Långbyxor ger ett visst skydd mot ormbett. 

Om du skulle bli biten så är det inte säkert att du får några reaktioner. Efter ett kraftigt bett kan du få värk och svårt att sova ett par nätter. 

Giftinformationscentralen informerar och ger råd om förgiftningar. Den nås dygnet runt på telefonnummer 010-456 67 00 eller via 112.

Exit mobile version