Trolldalen hotade skogen i Henriksdal, Nacka

Utsikt från Trolldalen på Henriksdalsberget mot Svindersviken

Trolldalen är en 8 ha stor skog på Henriksdalsberget mellan Henriksdalsringen, Finnboda & Svindersviken i Nacka. Trots höga natur- & rekreationsvärden vill kommunen exploatera halva skogen i tre etapper.

Hur vill kommunen exploatera Trolldalen?

Nacka kommun vill bebygga c:a 50 % av skogen i tre etapper. Första etappen har det hållits samråd för vpren 2022 och omfattar c:a 450 lägenheter i Henriksdalsbacken, alltså i västra Trolldalen, gamla hundrastgården mittemot Henriksdalsringen 103 – 109 och naturmarken nedanför Henriksdalsringen 1-7.

Karta visar var Trolldalen ligger i förhållande till Södermalm, Djurgården, Sickla, Kvarnholmen och Sjöstaden
Kartan visar att Trolldalen ligger nära Södermalm (700 m), Djurgården (750 m), Hammarby sjöstad (486 m) och Kvarnholmen (530 m).

Varför vill vi ha kvar Trolldalen?

Nätverket Bevara Trolldalen!, Naturskyddsföreningen Nacka, Nacka Miljövårdsråd, Nackalistan, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna m.fl. är emot att Trolldalen exploateras. Att skövla Trolldalen har negativa konsekvenser för

  • natur och biologisk mångfald. Läs mer
  • rekreationsvärdena. Läs mer
  • barnens utveckling, hälsa och trygghet. Läs mer
  • miljö och klimat. Läs mer
  • riksintresset för Stockholms farled & inlopp. Läs mer
  • trafiken på Kvarnholmsvägen och bussarna. Läs mer

Vad du kan göra för att rädda Trolldalen

Våren 2022 har det hållits samråd för detaljplanen för Henriksdalsbacken inklusive västra Trolldalen. Rekordmånga 1650 boende och miljö-, hembygds- och bostadsrättsföreningar har lämnat in yttranden om att de vill ha kvar Trolldalen i sin helhet.

Just nu jobbar kommunen på att göra små ändringar i detaljplanen. Mp,M, L, C & Kd har efter kommunalvalet 2022 förklarat att de kommer rösta för en exploatering av västra Trolldalen.

Du kan därför göra följande:

Finns det alternativ till att bygga i Trolldalen?

Under åren har det kommit många förslag på hur man skulle kunna pausa planprocessen och kanske bygga på annan plats, t.ex. genom att däcka över Värmdölen.

%d bloggare gillar detta: