Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Finnberget

Finnberget mellan Finnboda hamn, Kvarnholmsvägen, Kvarnholmen och Saltsjön i Nacka bjuder på hus i funkis stil, fin utsikt och Finnberget pizzeria. Här bor redaktören för Vår Kokbok, Birgitta Andrews, coachen Alexander Holmberg och restoratören Jonas Sandström.

Medeltidsgrav
Fingerborg från medeltidsgrav mellan Kvarnholmen och Finnberget

När man byggde Kvarnholmsbron på 1920-talet hittade man ett medeltidsgrav på Finnberget mot Kvarnholmen. I  graven fanns inte bara ett människoskeskelett utan även järnspikar, järnnitar, en fingerborg av brons, kanonkulor av järn, slagg- och tegelfragment samt föremål av sten och lera.

Finnberget sett från Finnboda
Lamell- och stjärnhus

Finnberget, tidigare kallat för Skatberget, var länge obebyggt. Men en arbetarfamilj från Gäddvikens superforsfatfabrik hade anlagt ett litet trädgårdsland ännu tidigare varför det ännu idag syns trädgårdsblommor lite här och där. För övrigt hade fabriken en skornsten här.

Vykort med Finnbergets innergård på 1950-talet

Dagens bostäder på Finnberget byggdes mellan 1948 och 1949 som flerbostadshus åt Finnboda varvets arbetare och tjänstemän. Lamell- och stjärnhusen på Finnberget ritades av arkitekterna Tore och Erik Ahlsén som även tog fram husen på Henriksdalsberget. Ännu idag har många grannar här anknytning till Finnboda varv.

1969 såldes personalbostäderna till KF som hade ett kafferosteri vid Gäddviken nedanför berget. 2003 bildades Bostadsrättsföreningen Finnberget i vilket samtliga hus med 241 lägenheter ingår. 2010 / 2011 utökades många lägenheter med balkonger uteplatser.

Saltsjöhöjden på Finnberget sedd från Trolldalen på Henriksdalsberget

Under Finnberget går två tunnlar mot Kvarnholmen.

Saltsjöhöjden

2003 till 2004 utökades området av byggbolaget JM med ett antal bostadshus under projektnamnet Saltsjöhöjden. Dessa ingår i Bostadsrättsföreningen Saltsjöhöjden.

Luftvärnsanläggning
Tidigare luftvärnsställningar på Finnberget har blivit grillplatser

Under beredskapsåren 1939 till 1945 bygdes en luftvärnsanläggning på Finnberget. Luftvärn fanns även på Henriksdalsberget, Henriksborg och Ryssbergen. Ännu idag finns det spår kvar: en förseglad ammunitionsbunker och två pjäsvärnar som har gjorts om till grillplatser.

Kända ansikten
Frimärkesgravören Stig Åsberg i sin lägenhet på Finnberget, Finnboda varf syns i bakgrunden

På Finnberget bodde tidigare filmaren och fotografen Gustaf Mandal, frimärkesgravören Stig Åsberg (+ 1968) och Marita Iivonen.

Familjen Iivonen tillhör Sveriges främsta dragspelare. Marita Iivonen, som har spelat med bl.a. Pavarotti, Ingvar Viksell och Jam Malmsjö, har även vunnit världsmästarskapet i dragspel.

Ännu idag bor här kokboksförfattaren Birgitta Andrews som bland annat sammanställde KF:s Vår kokbok, chefcoachen Alexander Holmberg som debuterade 2008 med barnboken Pappa hämtar, Evelina Stucki (tidigare redaktör på Nacka Värmdö Posten) och krögaren / inredaren Jonas Sandström.

Socialt liv
Finnbergets Lucia i gamla ungdomsgården

I en av lägenheterna drevs tidigare en förskola för barnen i området. Här fanns också till 1996 en ungdomsgård som gjorde utflykter, stod för Luciafirandet och julgransplundring. Man hade även ett boulelag och en återkommande gårdsfest.

Idag kvarstår:

HAKA PÅ!
Fiolkurs med Dan Gidlöf i gamla ungdomsgården på Finnberget

Även Finnberget erbjuder en magnifik utsikt över både Nacka och Stockholm. Här finns även snabba och billiga Finnberget pizzeria med minilivs. Grannar från Västra Sicklaön är välkomna hit till områdets enda Valborgsbrasa.  Slänten mot Finnboda har blivit ett friluftsområde för promenader och kojbygge.

På senare år har fiolproffset Dan Gidlöf hållit flera fiolkurser i Finnbergets gamla ungdomsgård. Några deltagare åkte tom till spelmansstämman i Bingsjö.

Exit mobile version