Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Gäddviken

Gäddviken mellan Kvarnholmsvägen och Svindersviken i Nacka har en rik historia med superfosfatfabrik, kafferosteri för Konsumentföreningens Cirkelkaffe, ateljéer för Dramaten och Operan, teatermuseum, Segel Sällskapet Gäddviken, Kvarnholmens bryggeri och Milou catering.

Gäddviken i Nacka med båtklubbar och Operans och Dramatens ateljéer

Kärt barn har många namn. Gäddviken var ursprungligen namnet på hela viken tills holländaren von Swinder drev ett beckbruk i området på 1600-talet. Det lär ha varit en vik med många gäddor. Idag kallas Svindersvikens del vid Finnbergets fot för Gäddviken.

Superfosfatfabrik
Entreprenören Oscar Carlsson och familjen i Gäddviken

1871 köpte Oscar Carlsson marken för att anlägga en konstgödnings- och svavelsyrefabrik för Stockholms Superfosfat Fabriks Aktiebolag (senare KemaNobel som ingår idag i Nobel Industrier). 1889 brann träbyggnaderna ner och ersattes med en fabriksbyggnad i tegel. Fabrikens arbetare bodde på Kvarnholmen eller i trähusen vid Finnbergets fot som ännu idag finns kvar.

Superfosfatfabriken i Gäddviken med obebodda Finnberget i bakgrunden

1929 köpte Kooperativa Förbundet  fabriksområdet. Företaget tog 1947 också över fabriksdriften som dock upphörde 1966. Större delen av fabriksbyggnaderna revs några år senare för utvidgningen av ett OK:s oljeupplag.

Kafferosteri

Strax söder om det gamla fabriksområdet uppförde KF istället ett kafferosteri för Cirkelkaffe. KF lade dock ned kafferosteriet redan före mitten på 1990-talet då man sålde rosterirörelsen med varumärket till Kraft Foods. Ännu idag syns skriften “Cirkelkaffe” och KF:s gamla logotyp svagt på tegelbyggnaden.

Ateljé åt Operan och Dramaten
Kungliga Operans och Dramatens ateljéer sedda från Svindersvik gård

I ett av KF:s imposanta gamla magasin av tegel har den Kungliga Operan samt Dramaten sina ateljéer samt lunchservering. I samma byggnad finns även Sveriges Teatermuseum som flyttades hit från Drottningholm. Museet har en stor samling med teatervetenskaplig litteratur och dramatik samt ett rikt fotoarkiv.

Bredvid byggnaden finns superfosfatfabrikens disponentvilla, en nyare kontorsbyggnad för datautbildningsföretag, varvet Vigula och Sjöpolisens hamn.

Framtiden
Disponentbostaden. Här bor idag bl.a. Petra Maison, skaparen av klädmärket Garden girl.

Nacka kommun har för avsikt att göra kajen till en strandpromenad som fortsätter till Danviksbron åt ena och mot Nacka strand och andra hållet. KUAB kommer inom Kvarnholmsprojektet att bygga ett marint bostastadsområde i Östra Gäddviken.

HAKA PÅ!
Superfosfatfabrikens arbetare bodde bl.a. ide röda trähusen på Kvarnholmsvägen

Som teaterintresserad får du inte missa Sveriges Teatermuseum. Annars hittar du här ett litet varv samt ett flertal båtklubbar. Låt dock bli att bada i vattnet – viken tillhör nämligen länets tio mest miljöbelastade områden. Dags att sanera!

I Gäddviken finns också Milou – lunchrestaurang, catering och festvåning samt Dans– och Teateralliansen.

Exit mobile version