Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Henriksdals reningsverk

Henriksdals reningsverk sett från Danviksklippans fot

Stockholm Vattens reningsverk under och på Henriksdalsberget intill Värmdöleden är det största i Stockholmsområdet och dessutom världens största avloppsreningsverk under mark.

Det är dock bara en liten del av anläggningen som är synlig över mark. Reningsverket ingår i ett system med Brommaverket och Louddenverket. Tillsammans försörjer de hela Stockholm, större delen av Huddinge, delar av Haninge, Tyresö, Nacka, Sundbyberg, större delen av Järfälla samt mindre delar av Ekerö.

Växande behov
Henriksdal 2010 – två nya bergrum tillkommer

Ännu vid 1860-talets början fanns inga underjordiska avloppsledningar i Stockholm. Smutsvattnet från fastigheterna fick avrinna i rännstenar eller särskilda trummor och därefter till de öppna dikena utanför staden. Därtill kom att klosetter anordnades i Stockholm sedan 1883.

Därför utarbetade gatukontoret 1930 ett förslag om hur man skulle ta hand om avloppsvattnet. Ursprungligen skulle reningsverket byggas vid Lugnet, alltså närmare Hammarbysjön, men marken där var dyrare och lerig. Alltså bestämde man sig för att bygga på och i Henriksdalsberget.

1936 påbörjade man arbetena för reningsverket. Bergmassorna användes som utfyllnad i Hammarby sjö. De ursprungliga kostnaderna utgick till 6.354.000 kronor. De första nio bassängerna var klara 1941. Därefter byggdes ytterligare 26 bassänger fram till 1971.

Henriksdal 2010 – två nya bergrum tillkommer i Henriksdals reningsverk

Inom projektet Henriksdal 2010 har Stockholm Vatten byggt om Henriksdals avloppsreningsverk för att möjliggöra för nya stadsdelen Henriksdalshamnen att ta form, och för att få bort avföringslukten över Henriksdal.

Så funkar det

Enkelt sagt passerar avloppsvattnet en slamavskiljare, 13 försedimenteringsbassänger, 11 eftersedimenteringsbassänger samt 11 luftningsbassänger.

Därefter släpps det renade vattnet ut i Saltsjön. 370.000 kubikmeter/dygn kan renas här. Det har dock inte dricksvattenkvalitet. Spår av antibiotika finns tyvärr kvar. Biogas härifrån används som drivmedel för exempelvis stadens bussar. Läs mer om vad som händer i reningsverket…

Hammarby sjöstadsverk

FoU-anläggningen Hammarby Sjöstadsverk på Henriksdalsberget är en plattform för utveckling och utbyte av kunskap och teknik inom vattenrening/miljöteknik.

Anläggningen som bedrivs i regi av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och IVL Svenska Miljöinstitutet används i såväl långsiktiga nationella och internationella forskningsprogram/projekt samt uppdrags-, test- och utvecklingsarbete åt näringslivet och andra parter.

HAKA PÅ!
Målning på Henriksdals reningsverks vägg visar bakterier

Då och då anordnas guidade visningar av Henriksdals reningsverk för dig som inte är så luktkänslig.

För övrigt kan man på vissa väggar i reningsverket se arkitekterna Mächs Hultén målningar som föreställer kusar, alltså bakterier.

Exit mobile version