Ryssbergen blir fotoprojekt

Ryssbergen, alltså urskogen mittemot Kvarnholmen, som delvis kommer att exploateras och delvis kommer att bli naturreservat, är nu föremål för ett fotoprojekt. Fortsätt läsa ”Ryssbergen blir fotoprojekt”

Vårens och sommarens natur- och kulturvandringar på Västra Sicklaön

Förra årets populära stadsvandringar från Henriksdalsberget till Kvarnholmen respektive Ryssbergen kommer att gå i repris våren / sommaren 2011. Det här är ett spännande sätt att lära sig mer om traktens natur och historia, samt att umgås med grannarna. Fortsätt läsa ”Vårens och sommarens natur- och kulturvandringar på Västra Sicklaön”

Gör närnaturen tillgänglig för dina grannar

Upptäck naturen i Nacka heter Nacka kommuns projekt, där du kan lämna in förslag på hur kommunen kan göra det lättare för grannarna att upptäcka vår närnatur. Fortsätt läsa ”Gör närnaturen tillgänglig för dina grannar”

Boende och föreningar har synpunkter på uppdaterade planförslaget för Kvarnholmsförbindelsen

Naturskyddsföreningen, grannarna i Vikdalen, Nacka Miljövårdsråd och andra har nu lämnat in sina synpunkter på det ändrade planförslaget för förbindelsen mellan Kvarnholmen och Forum Nacka. Fortsätt läsa ”Boende och föreningar har synpunkter på uppdaterade planförslaget för Kvarnholmsförbindelsen”

Firar du också “bommens dag”?

Gitarrälskaren Tommy Dunberg är en av överlevnadskonstnärerna som bodde i Ryssvikens båtstad som nu heter Marinstaden – ett liv som beskrevt i Åse Fougners dokumentär. På sin blogg berättar han om att båtstadens invånare firade “bommens dag” den 8:e januari. Fortsätt läsa ”Firar du också “bommens dag”?”

Höga kvicksilverhalter i Svindersviken

I december 2009 publicerade Hannes Elving (Uppsala universitet) och Magnus Karlsson (IVL) en rapport om kvicksilver i sediment och fisk från Stockholms skärgård. Fortsätt läsa ”Höga kvicksilverhalter i Svindersviken”