Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Föreningar

Hitta bostadsrättsföreningar i Henriksdalshamnen, Finnboda, Henriksdalsberget, Saltsjöqvarn, Danviksklippan, Finnberget och Kvarnholmen, samt Sjöstadens hembygdsförening, Sjöstadsodlarna, Nacka hembygdsförening, Nacka Naturskyddsförening, hyresgästföreningen Nacka Värmdö, Nattvandrarna mm

Nacka-föreningar

Socialdemokratiska föreningen Västra Sicklaön organiserar socialdemokraterna på Västra Sicklaön. Föreningen hade till och med ett eget program för Henriksdalsberget i riksdalsvalet 2006 och anordnar temakväller med jämna mellanrum. Carl-Magnus Grenninger, Västra Henriksborgsvägen 34, tel. 08-642 09 81, www.nacka.sap.se

Hembygdsföreningen har anordnat ett antal vandringar, berättar- och filmkvällar på Västra Sicklaön

Nacka hembygdsförening Organiserar stadsvandringar och kulturkvällar på/om Västra Sicklaön. Gunilla Fagerberg, tel. 08-716 63 52, gg.fagerberg@telia.com, www.hembygd.se/nacka

Nackakretsen inom Naturskyddsföreningen Håller bl.a. naturvandring på Henriksdalsberget och engagerar sig för Ryssberget mittemot Kvarnholmen. Ronny Fors, ronny.fors@naturskyddsforeningen.se, hemsidanacka

Hyresgästföreningen Nacka-Värmdö Organiserar hyresgäster på Västra Sicklaön (runt 450 hyreslägenheter finns kvar på Henriksdalsberget, Finnberget och Kvarnholmen) Ann Marie Palmer-Gråfors, tel. 08-50 70 63 02, annmarie.palmer.grafors@hyresgastforeningen.se, www.hyresgastforeningen.se, Hyresgästföreningen på Facebook

Nackapella Är en blandad kör med bred repertoar – från Beatles till Bach. Träffas och övar i Danvikshems kyrka. info@nackapella.se, www.nackapella.se

Stockholm-föreningar

Sofia hembygdsförening Riktar sig till dig som bor på östra Södermalm. info@sofiahembygdsforening.se, www.sofiahembygdsforening.se

Sjöstadens hembygdsförening bildades 2010 och riktar sig till dig som bor i Sjöstaden och Henriksdalshamnen. sjostadenshembygd.se

Stockholmskretsen inom Naturskyddsföreningen Anordnar bl.a. naturvandringar runt Hammarby sjö. kansli.stockholm@naturskyddsforeningen.se, www.naturskyddsforeningen.se/stockholm

Henriksdalsberget

Henriksdalsbergets nattvandrare ser till att det är lungt på Henriksdalsringen på fredag och lördag kvällar

Nattvandrarna Henriksdal Vandrar på fredagskvällar och ibland även på lördagar; Träffas i BRF Svindersviks föreningslokal; Tesfay Tesfamichael, baito@glocalnet.net, tel. 070-0459931, Nattvandrarna på Facebook

Bostadsrättsföreningen Svindersvik Omfattar runt 316 lägenheter och 28 affärslokaler på Henriksdalsringen 2, 10, 73-79, 83, 89-125. info@svindersvik.se, www.svindersvik.se

Bostadsrättsföreningen Henriksdalshöjden Omfattar runt 200 lägenheter och 5 affärslokaler på Henriksdalsringen 37 – 71. brf.henriksdalshojden@comhem.se, www.henriksdalshojden.com

Bostadsrättsföreningen Utsikten Omfattar runt 273 lägenheter och 4 affärslokaler på Henriksdalsringen 1 – 35. infogruppen@brfutsikten1-35.se, www.brfutsikten1-35.se, RSS feed

Polarna Nacka har två uppdrag: 1. Att arbeta uppsökande på kvällar och nätter, helger och stora ungdomshelger på de platser där det finns mycket ungdomar. Vi bidrar med stöd och trygghet. 2. Att vara länkar mellan olika verksamheter inom Nacka som jobbar med barn och unga, t.ex. socialtjänsten, fritidsgårdar, skolor, polis, räddningstjänst och kommun. tel. 08-718 7727, 08-718 7728 eller 08-718 77 29, polarna@nacka.se, www.polarna.nacka.se

Dasslocket United spelar sedan 2010 i Nacka korpen. Kimmo Huhtinen, kimmo.huhtinen@acegroup.com, tel. 0708-714 692, facebook.com

Henriksdalsbergets FF spelar i Nacka korpen. Kerem Özürküt, keremozu@gmail.com, tel. 08-718 38 11, facebook.com

Svensk-Eritreansk förening med bland annat modermålsundervisning Henriksdalsringen 79, 13132 Nacka, tel. 08-714 90 00.

Föreningen Stockholms Jaguargarage Henriksdalsringen 19, 13132 Nacka, tel. 08-641 12 38.

Föreningen Berus organiserar vitryssar i Stockholm och Nacka. Larissa Tchijewskaia, Henriksdalsringen 53, 131 31 Nacka, tel. 070-474 30 51, resursberus@hotmail.com, www.berus.se

Bridgeklubb Träffas varje tisdag i BRF Svindersviks föreningslokal Rolf Andersson (tel. 08-777 86 70).

Maria Magdalenas Systrar En så kallad diakonal kommunitet – alltså ett protestantiskt minikloster med två medlemmar i en vanlig lägenhet på Henriksdalsberget sedan 1984. “Liksom Maria Magdalena vill vi stå till Kristi förfogande med våra liv och tillgångar för att i kommunitet och yrkesarbete tjäna Hans bröder och systrar”, står det i en presentation av klostret. Intresserade är välkomna till mässa och en kopp te på fredagar klockan 18:00 Henriksdalsringen 9, 4 tr, tel. 08-714 77 51

Henriksdalshamnen och “gamla” Lugnet

Sjöstadsodlarna. sjostadsodlarna@gmail.com, sjostadsodlarna.se/

Samfällighetsföreningen Hammarbyverken. Henriksdalsallén 34. 12071 Stockholm.

Brf Båtklubben. Består av 56 bostadsrätter. Byggnaden består av en fyravåningsdel och två sexvåningsdelar. Byggdes av Järntorget Bostad AB. www.brfbatklubben.se

Brf Fendern Består av 46 bostadsrätter på Fendergatan 11 – 13. White arkitekter ritade medan Järntorget Bostad AB byggde. Brf:en har andel i vindkraft. www.brf-fendern.se

Brf Henriksdalskajen Omfattar 49 lägenheter på Fendergatan 6. Wallenstam byggde. brfhenriksdalskajen.wordpress.com

Brf Henriksdalshamnen 6 omfattar 46 bostadsrätter och ligger på Jan IngheS Torg 38. Botrygg har varit byggherre.

Brf Henriksdalsporten består av 69 bostadsrätter. Skanska är byggherre. Inflyttning skedde hösten 2012. Läs mer

Brf Sjöstadspiren omfattar 99 lägenheter på Lugnets Allé. ÅWL Arkitekter ritade, medan JM byggde. styrelsen@brfsjostadspiren.se, www.sjostadspiren.se

Brf Soldäcket består av 42 bostadsrätter i två fastigheter på Per Ludvig Lindgrens Terrass 2 – 4. www.brfsoldacket.se

Brf Sjöstadsviken innehåller 83 lägenheter och en lokal. Adresserna är Fartygsgatan 2,4,6 och 8 samt Rorgängargatan 21 och 23. sjostadsviken.se

Brf Sjöstadsparterren omfattar 76 lägenheter. www.sjostadsparterren.se

Brf Sjöstadskajen omfattar 65 lägenheter på Pollargatan / Jan Inghes Torg. www.sjostadskajen.se

Brf Storseglet kvarstår att byggas och kommer att omfatta 83 bostadsrätter mellan Jan Inghes Torg och Värmdövägen. Läs mer

Brf Sjöstadshamnen omfattar två fastigheter på Henriksdalsallén 34-36 samt Jan Inghes Torg 30. I föreningen finns 42 lägenheter med grannar över 55 år. I föreningens lokaler finns även Puls & Träning. www.sjostadshamnen.se

Danvikshem & Vilans skola

Vilans skolans föräldraförening är en oberoende förening som arbetar för ett bra samarbete mellan barn, föräldrar och skola. vilanff@hotmail.com, www.vilan.nacka.se

Nackapella träffas på Danvikshem och söker röster från hela Nacka

Finnbodabergets Boendeförening tillvaratar de i seniorhuset (Östra Finnbodavägen 22-34) boendes intressen för god boendemiljö både inomhus och utomhus. Föreningen har 178 medlemmar som representerar 117 av totalt 120 lägenheter. Bernt Gerebäck, tel. 08-7152730, gereback.bernt@telia.com, www.finnbodaberget.com

Nackapella Är en blandad kör med bred repertoar – från Beatles till Bach. Träffas och övar i Danvikshems kyrka. info@nackapella.se, www.nackapella.se

Finnberget & Gäddviken

Opera Vännerna vid kungliga operan delar lokaler med Dramatens och Operans ateljéer vid Gäddviken. Där finns även Sveriges Teatermuseum. Gäddviken, Kvarnholmsvägen 56, tel. 08-21 25 17, ov@operavannerna.com, www.operavannerna.com

Bostadsrättsföreningen Finnberget Bildades 2003 och består av sex hus vilka totalt inrymmer 241 lägenheter och lokaler samt en affärslokal. styrelsen@finnberget.se, www.finnberget.se

Bostadsrättsföreningen Maison i ingenjörsvillan på Kvarnholmsvägen 54. brfmaison.se

Bostadsrättsföreningen Saltsjöhöjden Består av 74 bostadsrätter i 4 punkthus. ordf@saltsjohojden1.se, www.saltsjohojden1.se

Finnbergets korplag startade 1975

Korpfotbollslag Finnberget Bildades 1975 och har träning i bl.a. Vilans skola. Kent Åkesson (lagledare) 073-1573141, finnbergetkorpen@hotmail.com, laget.se

Café Finnberget Kaffe, hembakade bullar och skvaller för dagslediga från Finnberget och gamla Finnboda varf. Gruppen träffas en tisdag per månad, klockan 14:30 i gamla ungdomsgården. Karin M. Persson, karin.m.persson@sverige.nu

Kvarnholmen hade tidigare ett rikt föreningsliv mex exempelvis egen kör

 

Kvarnholmen

Kvarnholmens nätverk för trädgård och balkong träffas 4 gånger om året för trädgårdsintresserade grannar. kvbt@rocketmail.com

Kvarnholmens Vänner förvaltar minnena efter KF:s Kvarnholmen (gmosterberg@hotmail.com, tel. 08-752 88 80)

Bostadsrättsföreningen Spannmålskajen omfattar de tre kajhusen (Mjölnarvägen 30-34, sida på Facebook) på Kvarnholmens norra kaj.

Bostadsrättsföreningen Hamnmagasinet omfattar 71 bostadsrätter i Kooperativa Förbundets spannmålsmagasin från 1920-talet. Inflyttning sker våren 2013. Mjölnarvägen 10, brfhamnmagasinet.se

Henriksborg & Danvikstrand

Henriksborgs Samfällighetsförening Består av 83 radhus byggda 1978 och ett poolhus. Maj-Britt Grufberg, maj-britt@grufberg.com, www.henriksborg.se

Bostadsrättsföreningen Henriksborg Förvaltar bl.a. “Danvikens Dårhus”. tel. 08-6418374, Västra Finnbodavägen 9C, 13172 Nacka

Bostadsrättsföreningen Hamninloppet Består av tre flerfamiljshus me sammanlagt 108 lägenheter. styrelsen@hamninloppet.se, www.hemsidan.com/hamninloppet

Bostadsrättsföreningen Danviksblick Förvaltar två hus utmed Finnbodavägen www.danviksblick.se

Danvikstrands Samfällighetsförening Representerar BRF Danviksblick, Hamninloppet, Henriksborg och Goman-huset, samt förvaltar vägar, belysning, avloppspumpar, gångvägar inom området utom gång&cykelvägen utefter kajplan. Roland Lahti (ordförande), roland.lahti@telia.com

Saltsjöqvarn

Saltsjöqvarns Samfällighetsförening Bildades 2009 och omfattar samtliga bostadsrättsföreningar inom Saltsjöqvarn, Elite Hotel och Danvikens hospital. Även Nacka kommun deltar. info@sqsf.se, www.sqsf.se

BRF Stora Kvarnen ligger i samma historiska kvarnbyggnad som Elilte Hotel Marina Tower

Bostadsrättsföreningen Saltsjöqvarn 1 Bildades 2000 och omfattar 170 bostadsrätter på Hästholmsvägen 25-33, Västra Finbodavägen 1-5 samt Bageribacken 2-8. I förening inryms också färgbutiken Caparaol, frisörsalong Aura och Café Salt & Socker. Peter Mattson (ordförande), pk@saltsjoqvarn.se, www.saltsjoqvarn.se

Bostadsrättsföreningen Stora Kvarnen Består av 23 bostadsrätter i stora kvarnen.

Bostadsrättsföreningen Västra Saltsjön Bildades 2005 och består av 38 lägenheter. www.vastrasaltsjon.se

Bostadsrättsföreningen Östra Saltsjön Består av 35 lägenheter och har adresserna Saltsjöqvarns kaj 1, 3, 9,11,13 och 15. www.saltsjoqvarnskaj.se

Bostadsrättsföreningen Mjölnaren Bildades 2002 och består av 26 lägenheter vid Mannagrynstorget. Mannagrynstorget 3, 131 71 Nacka

Bostadsrättsföreningen Utsikten 1 Bildades 2006 och består av 46 lägenheter. styrelsen@utsikten1.se, portal.utsikten1.se

Bostadsrättsföreningen Utsikten 2 Består av 65 lägenheter om 1, 2, 3 respektive 5 rok fördelade i två huskroppar om vardera sju våningsplan. www.utsikten2.se

Brf Mannagrynskvarnen Består av 22 lägenheter i gamla mannagrynskvarnen från 1923. Mannagrynstorget 2, 131 71 Nacka

Brf Västra Hamnplan Består av 29 lägenheter mellan Danvikens Hospital och Saltsjöqvarn. Saltsjöqvarns Kaj 35, 131 71 Nacka, www.vastrahamnplan.se

Brf Inloppet Bildades 2003 och består av 27 lägenheter plus gemensamhetslokal. www.inloppet.se

Brf Hospitalet Bildades 2010 och förvaltar Danvikens Hospital.

Danviksklippan

Danviksklippans BoRåd bl.a. har engagerat sig för att bus 53 även i framtiden ska trafikera Klippan.

Hyresgästföreningen Danviksklippan. Roland Erlandsson, Danviksklippan 1, Hästholmsvägen 9, tel. 070-6404389

Bostadsrättsföreningen Danviksklippan. Bildades 1985 och består av 45 lägenheter. Hästholmsvägen 10, 116 44 Stockholm

Bostadsrättsföreningen Hovingsberg 4. Hästholmsvägen 16.

Bostadsrättsföreningen Friluftsteatern 1. Hästholmsvägen 23.

Bostadsrättsföreningen Hofvingsberg 1. Hästholmsvägen 8.

Bostadsrättsföreningen Danviksklippan 3. Håstholmsvägen 17, www.danviksklippan.se

Bostadsrättsföreningen Friluftsteatern 3. Hästholmsvägen 21

Bostadsrättsföreningen Danvikskvarnen. Hästholmsvägen 15

Danviksklippans BoRåd Består av företrädare från hyresgästföreningen och bostadsrättsföreningen.

Finnboda

Bostadsrättsföreningen Finnboda Port Bildades 2004 och består av sex hus med 125 lägenheter längs med Kvarnholmsvägen. HSB Stockholm, 112 84 Stockholm. Finnboda Parkväg 10, 131 73 Nacka, HSBbrfFinnbodaPort@gmail.com, www.hsb.se/stockholm/finnbodaport

Bostadsrättsföreningen Finnboda Hage Färdigställdes 2008 och omfattar 86 lägenheter närmast Finnbergstunneln. Föreningen har gästlägenhet, en trädgårdsgrupp, håller städdagar och julfest. www.hsb.se/stockholm/finnboda-hage

Bostadsrättsföreningen Finnboda Dunge Bildades 2005 och består av 74 bostadsrätter mot Finnbergets sluttning. HSB Stockholm, 112 84 Stockholm. styrelsen@finnbodadunge.se, finnbodadunge.wordpress.com

Bostadsrättsföreningen Finnboda Allé Omfattar 83 lägenheter. HSB Stockholm, 112 84 Stockholm. finnbodaalle.weebly.com

Bostadsrättsföreningen Finnboda Blick / Pirar / Terrass Kvarstår att byggas.

Bostadsrättsföreningen Finnboda Hamnkontor Bildades 2007 och omfattar 16 lägenheter. HSB Stockholm, 112 84 Stockholm.

Finnboda ladies club Informell grupp bestående av småbarnsmammor som bor i Finnboda. finnbodaladiesclub.blogspot.com

Promenadgruppen vid Finnboda port håller promenader i området varje tisdag, klockan 19:00. Ingen föranmälan behövs. Nytt promenadstråk varje gång.

Svindersvik, Ryssbergen, Marinstaden och Alphyddan

Bostadsrättsföreningen Alphyddans Ros Äger de två hus, nr 63 och nr 67, som ligger högst upp på Alphyddevägen. Det finns 126 lägenheter varav 17 hyresrätter. Till fastigheten hör också garage och lokaler. www.alphyddansros.se

Fåfängan, Masthamnen och Tegelviken

Ideella föreningen MasthamnsOperan arbetar för en Opera nedanför Fåfängan. www.masthamnsoperan.se

Exit mobile version