Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

Konstantinos Irina kandiderar för Nackalistan i kommunalvalet 2022

Konstantinos Irina heter jag och kandiderar för Nackalistan i kommunalvalet 2022. Sedan 2007 engagerar jag mig för bevarandet av Trolldalen, en hiss för seniorerna på Finnbodaberget, att buss 53 trafikerar Saltsjöqvarn & Danvikshem igen och andra lokala frågor.

Jag har hittills hållit mig borta från politiken eftersom jag vill driva lokala frågor som inte har något att göra med cirkusen i riksdagen. Det är därför jag nu kandiderar för Nackalistan som du kan rösta på oavsett om du väljer rött, grönt, blått eller inte alls på riksnivå.

Konstantinos Irina

Om jag blir vald till Nacka kommunfullmäktige vill jag även fortsättningvis engagera mig för fyra frågor:

1. Bevara vår närnatur – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg!
Exploatera inte Trolldalen utan lyssna på de över 1600 yttrandena som har kommit in från boende under samrådet. Gör även hela Ryssbergen till naturreservat, inte bara 25 %. Och behåll även de mindre oaserna runt Danvikshem, Svindersberg, södra Finnberget, i Saltsjöqvarn (Bageriberget) och på östra Kvarnholmen.

2. Trygga våra barns framtid!
Behåll säkra skolvägen mellan Henriksdalsringen och Vilans. Tyvärr planerar Nacka kommun att underdimensionera skolgården när framtida Vilans skola uppförs. Bygg hemmanära fritids- och idrottsanläggningar så att blir lätt för barnen och deras föräldrar att ta sig dit. Flytta inte fritidsgården bort från Henriksdalsringen.

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen!
Trafiken på Kvarnholmsvägen växer till över 24000 fordon / dag år 2030. Redan nu är det trafikstockningar. Ge seniorerna på Finnbodaberget en hiss, låt buss 53 återigen trafikera Danviken, Saltsjöqvarn & Henriksborg med fler turer upp till Finnberget och uppför en gångbro för Henriksdalsringen – Sickla. Fixa cykelbananl mellan Henriksdal & Kvarnholmstunneln.

4. Stötta det lokala föreningslivet!
Nacka kommun har inte investerat en enda krona i det lokala kultur- och föreningslivet. Bygg ett kulturhus i Havrekvarnen på Kvarnholmen. Samtidigt borde kommunen bevilja kulturbidrag till Café Vy på Henriksdalsberget för att skapa en mindre evenemangplats.

Demonstration utanför Trafikförvaltningen för buss 53 – här leder jag en delegation med boende från Nacka och Stockholm

Så går det för frågorna som jag driver

Vem är jag?

Jag är uppvuxen i Österrike där jag pluggade media och kommunikation. Efter studietiden flyttade jag till Sverige. Först bodde jag i 10 år på Henriksdalsringen där jag engagerade mig i Hyresgästföreningen och senare tog plats i bostadsrättsföreningen Svindersviks styrelse. Därefter flyttade jag till Saltsjöqvarn.

De senaste 20 åren har jag jobbat som specialist och chef inom kommunikation och marknadsföring med fokus på digital transformation på Electrolux, SCA, Philips, ICA och Arbetsförmedlingen.

Konstantin Irina och Annika Drougge håller tal för Trolldalen, Ryssbergen och Svindersberg utanför Nacka stadshus

Varför jag engagerar mig i lokala frågor?

2007 såg jag hur gamla industrier som Saltsjöqvarn, Finnboda & Kvarnholmen omvandlas till bostadsområden. Grannar som har bott länge på Finnberget, Danviksklippan och Henriksdalsberget undrade vad som händer. Nyinflyttade grannar undrade däremot var de har hamnat.

Namninsamling tillsammans med Vibeke Bouchette för en hiss mellan seniorhuset och Finnboda

Sedan dess försöker jag som politiskt oberoende att skapa broar mellan de här två grupperna så att västra Sicklaön växer ihop och blir ett bra ställe att bo på. Det gör jag genom att:

Sedan 2010 håller jag Magnoliadagen – här med bl.a. Ingrid Boström från Nacka Hembygdsförening och Margareta Ullhammar, tid. kommunalråd för Liberalerna
Exit mobile version