Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Kryssa Konstantinos Irina i kommunalvalet 2022! Rösta på Nackalistan!

Konstantinos Irina heter jag och kandiderar för Nackalistan i kommunalvalet 2022. Sedan 2007 engagerar jag mig för bevarandet av Trolldalen, en hiss för seniorerna på Finnbodaberget, för fler turer på buss 55 och andra lokala frågor.

Jag har hittills hållit mig borta från politiken eftersom jag vill driva lokala frågor som inte har något att göra med cirkusen i riksdagen. Det är därför jag nu kandiderar för Nackalistan som du kan rösta på oavsett om du väljer rött, grönt, blått eller inte alls på riksnivå.

Konstantinos Irina

I fall jag blir vald till Nacka kommunfullmäktige vill jag även fortsättningsvis engagera mig för fyra frågor:

1. Bevara vår närnatur
– Exploatera inte Trolldalen utan lyssna på de 1650 yttrandena som har kommit in från boende under samrådet.
– Gör hela Ryssbergen till naturreservat, inte bara 30 %.
– Behåll de mindre oaserna runt Danvikshem, Svindersberg, södra Finnberget (Skatberget), i Saltsjöqvarn (Bageriberget)…
Kvarnholmens norra kaj behöver träd och planteringar.

2. Tänk på barnen när Henriksdal & Finnboda förtätas!
– Behåll säkra skolvägen mellan Henriksdalsringen och Vilans skola.
– Tricksa inte med storleken på skolgården när framtida Vilans skola uppförs.
– Bygg hemmanära fritids- och idrottsanläggningar så att det blir lätt för barnen och deras föräldrar att ta sig dit.
– Flytta inte fritidsgården bort från Henriksdalsringen.
– Ta inte bort barnens strövområden.
– Högst fem barn per pedagog i förskolorna.

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen!
Trafiken på Kvarnholmsvägen växer till över 24.000 fordon / dag år 2030. Redan nu är det köer.
Halvera byggnationen i våra trakter.
– Ge seniorerna på Finnbodaberget en hiss.
– Höj turtätheten på buss 55 med fler turer upp till Finnberget samt hållplats på verkliga Slussen, inte på Hornsgatan.
– Uppför en gångbro för Henriksdalsringen – Sickla.
– Fixa cykelbanan mellan Henriksdal & Kvarnholmstunneln.

4. Stötta det lokala förenings- & kulturlivet!
Nacka kommun har inte investerat en enda krona i det lokala kultur- och föreningslivet.
– Öppna ett bibliotek på Kvarnholmen som lockar alla generationer, både fysiskt & digitalt!
– Stötta lokala förenings- och kulturlivet med lokaler i t.ex. Havrekvarnen på Kvarnholmen och gamla matsalen på Henriksdalsberget.
– Stötta privata initiativ finansiellt för att komma igång, exempelvis kulturbidrag till Café Vy på Henriksdalsberget.

KONTAKTA / FÖLJ MIG: e-mail | facebook | instagram

Demonstration utanför Trafikförvaltningen för buss 53 – här leder jag en delegation med boende från Nacka och Stockholm

Så går det för frågorna som jag driver

Vem är Konstantin Irina?

Jag är uppvuxen i Österrike där jag pluggade media och kommunikation. Efter studietiden flyttade jag till Sverige. Först bodde jag i 10 år på Henriksdalsringen där jag engagerade mig i Hyresgästföreningen och senare tog plats i bostadsrättsföreningen Svindersviks styrelse. Därefter flyttade jag till Saltsjöqvarn.

De senaste 20 åren har jag jobbat som specialist och chef inom kommunikation och marknadsföring med fokus på digital transformation på Electrolux, SCA, Philips, ICA och Arbetsförmedlingen.

KONTAKTA / FÖLJ MIG: e-mail | facebook | instagram

Konstantin Irina och Annika Drougge håller tal för Trolldalen, Ryssbergen och Svindersberg utanför Nacka stadshus

Varför jag engagerar mig i lokala frågor?

2007 såg jag hur gamla industrier som Saltsjöqvarn, Finnboda & Kvarnholmen omvandlas till bostadsområden. Grannar som har bott länge på Finnberget, Danviksklippan och Henriksdalsberget undrade vad som händer. Nyinflyttade grannar undrade däremot var de har hamnat.

Namninsamling tillsammans med Vibeke Bouchette för en hiss mellan seniorhuset och Finnboda

Sedan dess försöker jag som politiskt oberoende att skapa broar mellan de här två grupperna så att västra Sicklaön växer ihop och blir ett bra ställe att bo på. Det gör jag genom att:

Jag har därför belönats med utmärkelsen Årets Nackabo, Nackalistans demokratipris, Hembygdsföreningens Arne Nyhammar-stipendium och blivit nominerat till Nacka miljöpris.

KONTAKTA / FÖLJ MIG: e-mail | facebook | instagram

Sedan 2010 håller jag Magnoliadagen – här med bl.a. Ingrid Boström från Nacka Hembygdsförening och Margareta Ullhammar, tid. kommunalråd för Liberalerna
Exit mobile version