Site icon Nyheter från Henriksdal, Kvarnholmen, Saltsjöqvarn & Finnboda

1800-talet

Västra Sicklaöns historia på 1800-talet

Liljeholmens stearinfabrik i Danvikstull mittemot Danviksklippan

1816 | Grosshandlaren Bäck öppnar ett värdshus vid Finnboda.
1818 | N.G. Wermings karta över Stockholm visar att det fanns en gård med namnet Hindriksdal på båda sidor om nuvarande Kvarnholmsvägen. Gården finns kvar tills området bebyggdes på 1960-talet.
1834 | Danvikens begravningsplats invigs.
1841 | flyttar Liljeholmens Stearinfabriks AB till Danvikstull.

Superfosfatfabriken i Gäddviken med obebodda Finnberget i bakgrunden

1871 | Oscar Carlsson köper marken vid Gäddviken för att anlägga en konstgödnings- och svavelsyrefabrik för Stockholms Superfosfat Fabriks Aktiebolag
1874 | Bergsunds mekaniska verkstad köper upp Finnboda och bygger ett varv där.
1882 | Rudolph & Rylander börjar tillverka elektriska kol och batterier i kvarnen på Danviksklippan. Första fartyget ”Talmud” lämnar Finnboda.

Finnboda slip sedd från Djurgården. Till vänster Skatberget (dagens Finnbergen) och till höger Finnbodaberget.

1887 | ”Dårhuset” vid Henriksborg används som arbetarbostad för AB Sommelii Fabriker. Rudolphs fabrik för batteridelar byggs vid Henriksborg.
1889 | Holmberg & Möller bygger Saltsjöqvarn (stora kvarnen).
1890 | Henriksdal och Finnboda betecknas i en offentlig utredning som köpingsliknande områden.
1891 | Stockholms fosfatarbetarefackförening bildas vid Gäddviken.
1893 | Saltsjöbanan mellan Slussen och Saltsjöbaden invigs. En tunnel leder tåget genom Henriksdalsberget. Första byggnaden till Vilans skola byggs i form av ett trähus nedanför Danvikshem.

Exit mobile version