Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

1900 till 1950

Västra Sicklaöns historia mellan 1900 och 1950

1900 | Nacka sockens första fattigstuga byggs vid Lugnet. Amilonska mordet på Danviksklippan.

Gustaf Dalén och Axel Gylling

1902 | Gustaf Dalén demonstrerar vid Finnboda varv för första gången acetylensvetsning i Sverige. Dalén får senare Nobelpriset.
1903 | Färgkvarnen på Danviksklippan rivs.
1904 | Första kollektivavtalet mellan Superfosfatfabriken och fackföreningen vid Superfosfatfarbriken i Gäddviken.
1905 | Första kollektivavtalet mellan Stockholms kvarnarbetarefackförening och KF sluts för kvarnen Tre Kronor på Kvarnholmen.

Hastholmsvarvet (1910) låg mellan Kvarnholmen och Finnboda / Finnberget

1906 | Pråmvarvet (Hästholmsvarvet) på Kvarnholmen görs om till motorbåtsvarv. Nacka IK bildas vid Finnboda varv med killar från hela omgivningen.
1908 | Nacka IK får ett eget klubbhus nedanför Finnberget. Saltsjöbadsspelen hålls för första gången vid Finnboda varv.
1911 | Segel Sällskapet Gäddviken grundas.
1915 | Danvikshem står klar enligt ritningar av arkitekten Aron Johansson.
1917 | De första tegelhusen byggs på Finnberget.

Danvikskanalen mellan Saltsjön och Hammarby sjö byggs

1918 – 1920 | Danvikskanalen sprängs fram.
1918 – 22 | Danviksbron byggs.
1922 | Kooperativa Förbundet köper upp Kvarnholmen. Klippans teater på Danviksklippan öppnar sina portar.
1923 | Bron mellan Gäddviken/Finnberget och Kvarnholmen reses. Holmberg & Möller bygger Mannagrynskvarnen. KF förvärvar fastighetsbolaget Stockholms Dykeri AB som äger och förvaltar Kvarnholmen.
1925 | Hammarbyleden öppnas för trafik. Första kvarnholmsbron invigs.

Radhusen på Kvarnholmen i funkisstil

1928 – 1930 | Kooperativa Förbundet bygger Sveriges första bostadsområde i funktionalistisk stil på Kvarnholmen.
1929 | KF köper fabriksområdet vid Gäddviken. KF:s havregrynskvarn på Kvarnholmen påbörjar sin tillverkning (monopolet bryts). KF:s spisbrödsbagerier centraliseras till Kvarnholmen.
1930 | Danviksklippan köps upp av Stockholm kommun. I slutet av 1930-talet köper Knud H Reimers Hästholmsvarvet med Harry Becker som platschef. Gatukontoret utarbetar planer på att bygga ett reningsverk vid Henriksdal/Lugnet.
1931 | Kvarnholmens manskör startar. Nacka båtklubb bildas. KF utarrenderar superfosfatfabriken i Gäddviken till SLR.
1933 | KF:s spisbrödsbageri på Kvarnholmen färdigställs.
1934 | Andra kvarnholmsbron anläggs.

Henriksdals reningsverk

1936 | Bygget av Henriksdals reningsverk påbörjas.
1937 | Hammarbyledens motorbåtklubb bildas.
1940-talet | Projektering av området på Henriksdalsberget påbörjas. Man väntar dock in att Värmdöleden skua färdigställas. Hesselmans Motor AB driver sin verksamhet i Someliis gamla fabrik på Henriksborg.
1940 – 1945 | Danviksklippans nio hus byggs enligt ritningar av Sven Backström och Leif Reinius.
1941 | De första bassängerna till Henriksdals reningsverk blir klara. KF inrättar en trådbusslinje mellan Kvarnholmen och Södra station.

Exit mobile version