Samråd för Henriksdalsbacken inkl Trolldalen i Nacka

Henriksdalsbacken och Henriksdalshöjden heter den första av tre etapper i planprogrammet för Henriksdal där Nacka kommun vill bebygga nyckelbiotopen Trolldalen. Samråd ska hållas i sep / okt 2021.

Så här vill Nacka kommun bebygga Trolldalen

Etapp 1: Henriksdalsbacken & Henriksdalshöjden inklusive västra Trolldalen
samråd sep / okt 2021

I första etappen vill Nacka kommun tillsammans med SKB bygga c:a 400 bostadsrätter, c:a 100 hyresrätter och en förskola i

 • västra Trolldalen (c:a 25 % av skogen, alltså 2 av 8 ha) – 4 kvartershus + 1 punkthus
 • Henriksdalsbacken (naturmarken mellan Henriksdalsringen 1-7 och bilvägen) – 2 kvartershus
 • hundrastgården & torget på Henriksdalsringen – 1 längdhus
 • gång-, cykel och bilvägar från Henkan till Vilans skola
 • och även Gula huset på innergården som kallas för Henriksdalshöjden av kommunen – 1-2 punkthus

För närvarande tar SKB fram en detaljplan. Detaljplanen ska i augusti 2021 godkännas av Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. I september – oktober 2021 kommer detaljplanen att gå på samråd så att vi boende har möjlighet att hämta in synpunkter. Läs kommunens egen beskrivning

Karta över etapp 1 i planprogrammet för Henriksdal inkl. Henriksdalsbacken, Henriksdalsbacken och västra Trolldalen i Nacka
Karta över etapp 1 i planprogrammet för Henriksdal inkl. västra Trolldalen (rosa), Henriksdalsbacken, Gula huset, torget och hundrastgården (gult).

Etapp 2: Nordvästra Trolldalen, Henriksdal, Henriksborg & Vilans skola

I andra etappen vill Nacka kommun bygga c:a 600 bostäder och kontor i

 • Nordvästra Trolldalen (c:a 10 % av skogen) alltså höger och vänster om ingången till reningsverket mittemot ödekyrkogården – 2 kvartershus
 • Branten mellan Henriksdalsringen, Kvarnholmsvägen och Henriksborg – 3 kvartershus
 • Kontorshusen DanvikCenter och Henriksborg
 • Vilans skola och marken runtom – 4 hus

Det är oklart när en detaljplan kan gå på samråd. Ursprungligen pratade man om att detaljplanen ska vara antagen 2025.

Karta över etapp 2 i planprogrammet för Henriksdal - nordvästra Trolldalen
Karta över etapp 2 i planprogrammet för Henriksdal i nordvästra Trolldalen (gult).

Etapp 3: Nordöstra Trolldalen, Finnboda, DanvikCenter & Henriksdal

I tredje etappen vill Nacka kommun bygga c:a 700 bostäder och kontor

 • Nordöstra Trolldalen (c:a 15 % av skogen) – 4 hus
 • DanvikCenter, branten mellan Henriksdalsringen, Kvarnholmsvägen & Henriksborg närmare Henriksdal station – 7 hus
 • marken i Finnboda där förskola och träbarackerna står – 7 hus
Karta över etapp 3 i planprogrammet för Henriksdal i nordöstra Trolldalen (orange).
Karta över etapp 3 i planprogrammet för Henriksdal i nordöstra Trolldalen (orange).

Det är oklart när en detaljplan kan gå på samråd. Ursprungligen pratade man om att detaljplanen ska vara antagen 2028.

Så här vill Trafikverket exploatera Trolldalen

Våren 2020 har Trafikverket förnyat riksintresset att reservera följande mark för Östra förbindelsen:

 • Centrala Trolldalen (c:a 45 %)
 • Inre delen av Svindersviken
 • Marken med Finnboda förskola och träbarackerna
 • En del av Finnbodaberget med seniorhuset och brf Finnboda Trädgårdar
 • En del av strandpromenaden mellan Saltsjöqvarn och Finnboda
Karta visar hur Trafikverket vill att Östlig förbindelse dras genom bl.a. Trolldalen i Nacka
Karta visar hur Trafikverket vill att Östlig förbindelse dras genom bl.a. Trolldalen i Nacka

Det finns inget som pekar på att Östra förbindelsen skulle gå ovanför jord men att det är ett riksintresse betyder att det kan finnas en option för att använda marken för

 • avluftstorn
 • etableringsanläggningar
 • mellanlagring av byggmassor.

På vissa ställen kan marken behöver öppnas. Det blir också betydliga störningar pga sprängningar och grävarbeten. Läs mer om Trafikverkets dragning av Östlig förbindelse.