Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Svindersberg – hotade naturområdet i Finntorp, Nacka

Utsikt från Svindersberg mot Finntorp

Utsikt från Svindersberg mot Finntorp

Svindersberg är ett 2-3 ha stort naturområde mellan Finntorp, Alphyddan, Sickla köpkvarter och Svindersvik i Nacka. Trots höga natur- & rekreationsvärden vill kommunen exploatera hela Svindersberg.

Utsikt från Svindersberg mot Alphyddan

Hur vill kommunen exploatera Svindersberg?

Med grund i planprogrammet för Planiaområdet vill Nacka kommun exploatera hela Svindersberg liksom Trolldalen i Henriksdal och Ryssbergen för att skapa tät stad på Sicklaön. I projektet ingår:

 1. C:a 230 bostäder på berget. Marken ägs av Nacka kommun. Markanvisningstävling har hållits och vanns av ALM Småa Bostad med möjlighet att köpa marken när planarbetet är klart. Detaljplan håller på att utarbetas med planerat samråd hösten 2022. Läs mer om Småas planer…
 2. C:a 70 bostäder i sluttningen mot fastigheten Sicklaön 89:1 (Olofsson Bil). Marken ägs av Nacka kommun. Markanvisningstävling kommer hållas.
 3. C:a 200 bostäder samt lokaler i bottenvåningen inom fastigheten Sicklaön 89:1 (privatägt).
 4. Parkeringsgarage i berget.
 5. Kontor längs med Svindersviksvägen närmast Värmdöleden.
Svindersberg mellan Finntorp & Alphyddan i Nacka: Illustration med volymstudie

Varför vill vi ha kvar Svindersberg?

Boendenätverket Rädda Svindersberg, Naturskyddsföreningen Nacka, Nacka Miljövårdsråd, Nackalistan m.fl. motsätter sig en exploatering av naturområdet av följande anledningar:

 1. höga naturvärden. En exploatering av Svindersberg har negativ påverkan på befintliga naturen, biologisk mångfald och spridningskorridorer. Läs mer…
 2. höga rekreationsvärden. Svindersberg används flitigt av boende som park, utsiktplats, för grillning, hundrastning, solning m.m. Utomstående tar sig hit för utsiktens skull, fågelskådning, naturfotografi m.m.
 3. barnens utveckling, hälsa och trygghet. De många kojor vittnar om att Svindersberg är ett strövområde för traktens barn.
 4. miljö och klimat. Svindersberg liksom andra naturområden i Nacka fungerar som kolsänka, fångar upp grundvatten och sänker utomhustemperaturen under högsommarvärmen.
 5. närheten till kulturmiljön runt Svindersviken. Delar av Svindersberg har ingått i gården Svindersviks trädgård. Svindersberg är syns väl från delar av Nacka och Stockholm.
Rådjur på Svindersberg i Nacka med Danvikshems torn i bakgrunden

Vad kan du göra för att rädda Svindersberg?

Samråd för första delområdet (230 lägenheter på berget) kommer troligtvis att hållas hösten 2022, alltså efter kommunalvalet 11 september. Under samrådet kommer du som boende men också föreningar att kunna lämna synpunkter på exploateringen. Tills det är samråd kan du agera så här:

 1. Engagera dig i boendenätverket Rädda Svindersberg. Vi finns bl.a. på facebook.com/groups/raddasvindersberg
 2. Hör av dig till ledamöterna i Nacka kommunfullmäktige, främst företrädare för M, L, C och KD som driver på exploateringen.
 3. Stötta partier och kandidater i kommunalvalet 11 september som vill bevara Svindersberg. Naturskyddsföreningen i Nacka kommer i augusti att publicera en valenkät som du kan använda som guide.
 4. Var uppmärksam på när samrådet börjar för att lämna synpunkter. Information kommer läggas upp på nacka.se/svindersberg, här på vastrasicklao.se/svindersberg och i vår Facebook-grupp.

Kontakta Rädda Svindersberg

Vi är nätverket Rädda Svindersberg!

Kryssa Konstantinos Irina i kommunalvalet & rösta på Nackalistan!

Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägen när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen och korsningen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, stötta föreningslivet med lokaler…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Back to top