Gångväg mellan Finnboda och Svindersviken stängs av i flera månader

Nacka kommun har stängt av gångvägen mellan Kvarnholmsvägen och Svindersviken från och med vecka 44 med fortsättning våren 2015.
Fortsätt läsa ”Gångväg mellan Finnboda och Svindersviken stängs av i flera månader”

Tillfälliga gång- och cykelbanan nedanför Finnberget flyttas

Delar av Kvarnholmsvägen nedanför Finnberget grävs upp under hösten för omläggning av ledningar, el-, tele- mm. Vartefter det sker behöver den tillfälliga gång- och cykelbanan flyttas. Fortsätt läsa ”Tillfälliga gång- och cykelbanan nedanför Finnberget flyttas”

Bättre tillfällig vägbelysning på Kvarnholmsvägen nedanför Finnberget

På grund av ett strömfel har delar av vägbelysningen på Kvarnholmsvägen från rondellen Finnbergstunneln upp till Finnberget har varit ur funktion. Det åtgärdades vecka 36. Fortsätt läsa ”Bättre tillfällig vägbelysning på Kvarnholmsvägen nedanför Finnberget”

Finnberget kan bli av med buss 469, 53 och 402

Nacka kommun har tidigarelagt en investering i omgörning av Kvarnholmsvägen som ska anpassa bil- och cykelvägar inför den stora befolkningsökningen på Kvarnholmen och invigningen av Kvarnholmsbron. Fortsätt läsa ”Finnberget kan bli av med buss 469, 53 och 402”

Busshållplatsen vid ICA Folkungagatan tas bort på handlarens begäran

Du som tyckte att det var praktiskt att handla på ICA Folkungagatan och ta buss 53 eller buss 71 hem till Danviksklippan, Henriksdalsberget, Finnboda eller Henriksdalshamnen kommer från och med 2014 inte längre kunna göra det. Fortsätt läsa ”Busshållplatsen vid ICA Folkungagatan tas bort på handlarens begäran”

Nacka kommun investerar i ökad trafik på Kvarnholmsvägen

Kommunfullmäktige i Nacka tidigarelägger anpassning av Kvarnholmsvägen vid Finnboda för ökade trafikmängder pga inflytt till Kvarnholmen. Istället för 2015/16 ska investeringen ske redan 2014/15. Fortsätt läsa ”Nacka kommun investerar i ökad trafik på Kvarnholmsvägen”

Inget behov för cykelväg på Henriksdalsvägen?

Cykel- och gångvägen samt övergångsstället från affärscentrumet på Henriksdalsvägen till Henriksdalsbacken är avstängd.
Fortsätt läsa ”Inget behov för cykelväg på Henriksdalsvägen?”