Kommunen positiv om att ta över huvudmannaskap

Kommunstyrelsen i Nacka har nu remitterat ett positivt beslut till Tekniska nämnden om att ta över huvudmannaskapet för kaj, tunnel och industriminnen i Saltsjöqvarn, Danvikstrand och Finnboda. Fortsätt läsa ”Kommunen positiv om att ta över huvudmannaskap”

Kommunen positiv om att ta över huvudmannaskap

Kommunstyrelsen i Nacka har nu remitterat ett positivt beslut till Tekniska nämnden om att ta över huvudmannaskapet för kaj, tunnel och industriminnen i Saltsjöqvarn, Danvikstrand och Finnboda. Fortsätt läsa ”Kommunen positiv om att ta över huvudmannaskap”

Vänsterpartiet lämnade in interpellation om lokal till Nattvandrarna

Sedan ombildningen av Henriksdalsberget har Henriksdals Nattvandrare haft problem att långsiktigt hitta lokaler. Idag sponsras gruppen av Bostadsrättsföreningen Svindersvik med lokaler fram tills en permanentare lösning finns. Fortsätt läsa ”Vänsterpartiet lämnade in interpellation om lokal till Nattvandrarna”

Första spadtaget för Kvarnholmens nya bostäder

Rivningar av betongsilon, kajarbeten, tömning av oljefyllda bergrum och invändiga arbeten i Qvarnen Tre Kronor med taklyft har pågått ett tag nu. I tisdags togs också det första spadtaget för de första av 2.100 nya bostäder. För första spadtaget stod Erik Langby (m), kommunjstyrelsens ordförande i Nacka. Fortsätt läsa ”Första spadtaget för Kvarnholmens nya bostäder”

Boende och föreningar har synpunkter på uppdaterade planförslaget för Kvarnholmsförbindelsen

Naturskyddsföreningen, grannarna i Vikdalen, Nacka Miljövårdsråd och andra har nu lämnat in sina synpunkter på det ändrade planförslaget för förbindelsen mellan Kvarnholmen och Forum Nacka. Fortsätt läsa ”Boende och föreningar har synpunkter på uppdaterade planförslaget för Kvarnholmsförbindelsen”

Betongsilonas sockel och torktorn ska bevaras

Betongsilona från 1926 – 27 bakom kvarnen Tre Kronor anses vara funktionalistiska arkitekturens vagga. Men eftersom nya stadsdelen kommer att sakna behov för silon respektive silonas bevarande skulle ta många medel i anspråk, har KUAB utlyst en artikekttävling. Fortsätt läsa ”Betongsilonas sockel och torktorn ska bevaras”

Kommunen vägrar ge skadestånd till halkskadad granne

23 november 2008 halkade Henkanbon Esa Suviijärvi i den oskottade Henriksdalstrappan. Han låg medvetslös på Karolinska sjukhuset i drygt en vecka med skallskador, hjärnblödning och minnesförlust. Fortsätt läsa ”Kommunen vägrar ge skadestånd till halkskadad granne”