Naturskyddsföreningen tycker Nacka borde bespara sig Svindersviksbron

KVARNHOLMEN | Ronny Fors och Katarina Kindwall från Naturskyddsföreningen i Nacka figurerar i veckans Nacka Värmdö Posten med en debattartikel om bron mellan Kvarnholmen och Ryssbergen. Fortsätt läsa ”Naturskyddsföreningen tycker Nacka borde bespara sig Svindersviksbron”

5 maj och 12 augusti: Natur- och kulturvandringar till Ryssbergen och Kvarnholmen

Ta gärna fram kalendern och reservera tid för följande två natur- och kulturvandringar anordnade av mig, Nacka Naturskyddsförening och Nacka Hembygdsförening: 5 maj Kvarnholmen till Henriksdalsberget via Finnberget och Finnboda, samt 12 august Henriksdalsberget till Ryssbergen via Svindersvik. Fortsätt läsa ”5 maj och 12 augusti: Natur- och kulturvandringar till Ryssbergen och Kvarnholmen”

Fastfrusna svanungar engagerar grannar i Henriksdalshamnen

HENRIKSDALSHAMNEN | Många grannar i Henriksdalshamnen har hört av sig och kommenterat svanungar som blir offer för vädret på Hammarby sjö. Fortsätt läsa ”Fastfrusna svanungar engagerar grannar i Henriksdalshamnen”

1000 nya bostäder & 1000 nya arbetsplatser föreslås i Henriksdal

Nacka kommuns förslag till ny översiktsplan föreslår större förändringar i våra trakter – Kvarnholmen och Gäddviken har markerats för nyexploatering, medan Finnberget, Finnboda, Saltsjöqvarn och Henriksdalsberget ska förtätas. Fortsätt läsa ”1000 nya bostäder & 1000 nya arbetsplatser föreslås i Henriksdal”

Avslaget överklagande av Kvarnholmsförbindelsen har överklagats

KVARNHOLMEN | Detaljplanen för förbindelsen mellan Kvarnholmen och Forum Nacka via en bro över Svindersviken och en tunnel i Ryssbergens urskog har tidigare överklagats, och överklagan har avslagits av Länsstyrelsen. Fortsätt läsa ”Avslaget överklagande av Kvarnholmsförbindelsen har överklagats”