Trolldalen – skogen i Nacka mellan Henriksdal, Finnboda & Svindersviken

Nacka kommun vill bygga ytterligare 1700 lägenheter och kontor i Henriksdal, Finnboda & Saltsjöqvarn fram till 2030. C:a 500-600 av dessa ska ligga i skogen Trolldalen mellan Henriksdal, Finnboda och Svindersviken.

Satellitdata över skogen Trolldalen mellan Finnboda, Henriksdalsringen och Svindersviken
Satellitdata över skogen Trolldalen (svart gräns) mellan Finnboda, Henriksdalsringen och Svindersviken

Var ligger nyckelbiotopen Trolldalen?

Skogen och nyckelbiotopen Trolldalen, Trollskogen eller Trolldalsskogen är bara 8 ha stor och har fått sitt namn efter att vikingarna trålade sina båtar på stammar mellan Svindersviken och Hammarby sjö.

Naturområdet ligger på östra sidan av Henriksdalsberget i Nacka, bara 500 söder om Södermalm. Skogen är inramad av Henriksdalsringen i väst, Kvarnholmsvägen & Finnboda i norr, Gäddviken i öst och Svindersviken i syd.

Så vill Nacka kommun exploatera Trolldalen i tre olika etapper
Så vill Nacka kommun exploatera Trolldalen i tre olika etapper: Rosa (etapp 1, samråd hösten 2021), gult (etapp 2) och orange (etapp 3).

Var & när vill kommunen bygga i Trolldalen?

Nacka kommun vill bygga 500 – 600 lägenheter i Trolldalen i tre olika etapper fram till 2030, främst knutet till att kommunen har förpliktat sig att bygga mellan 13000 och 14000 lägenheter för att få t-banan till Sickla och Nacka forum.

Första etappen går på samråd i september / oktober 2021. Den omfattar östra Trolldalen närmast Henriksdalsbacken med c:a 2 ha, alltså 1/4 av skogen.

Barnen upptäcker naturen i nyckelbiotopen Trolldalen i Nacka
Barnen upptäcker naturen i nyckelbiotopen Trolldalen

Varför vill vi ha kvar skogen?

Nacka kommuns och Skogsstyrelsens inventering visar att Trolldalen har stora naturvärden och bör utnämnas till nyckelbiotop (klass 1) pga förekomsten av gamla tallar och ekar, 55 rödlistade arter, rikligt med död ved och sällsynt markflora.

Trolldalen är dessutom ett uppskattat rekreationsområde för grannar i alla åldrar. Promenader, naturvandringar, jogging, grillning, njuta av utsikten, samla svampar och bär, rasta hunden, hålla på med orientering. Barnen bygger koja, klättrar i träd, gör utflykter med förskolan i Trolldalen.

Corona har gjort Trolldalen ännu mer till ett ställe för hemester, starta arbetsdagen med, hålla telefonmöte och walk & talk i samt komma bort från de många Skype- & Teams-mötena.

Hur kan du engagera dig?

I september / oktober 2021 håller Nacka kommun samråd för första etappen i exploateringen av Trolldalen. Då får privatpersoner, bostadsrättsföreningar och andra lämna synpunkter på kommunens förslag. I fall vill anser att kommunen inte har tagit hänsyn till synpunkterna finns det möjlighet att överklaga.

Till dess kan du engagera dig så här för Trolldalen:

Bomöte på Vilans skola om planprogrammet för Henriksdal
Bomöte med över 100 deltagare på Vilans skola om planprogrammet för Henriksdal