Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Henriksdalsbacken detaljplan för Henriksdalsbacken i Nacka kommun

Henriksdalsbacken heter Nacka kommuns detaljplan för exploateringen av västra Trolldalen och naturmarken mittemot Henriksdalsringen 1-7 & 103-109. Det är första av tre etapper i planprogrammet för Henriksdal.

Henriksdalsbacken inklusive västra Trolldalen: etapp 1 med 450 lägenheter

Karta för etapp 1 / detaljplanen för Henriksdalsbacken inkl. vänstra Trolldalen. Dra i spaken till höger för att se planerade exploateringen, eller till vänster för att se Trolldalen i dag

I första etappen för Henriksdalsbacken vill Nacka kommun & SKB bygga i Trolldalen, alltså öster om Henriksdalsbacken:

Byggnaderna i Henriksdalsbacken och Trolldalen (skiss: Nacka kommun)

På gamla hundrastgården, alltså väster om Henriksdalsbacken vill Nacka kommun och SKB bygga:

Övergångsstället mellan Henriksdalsringen 1 och Henriksdalsbacken (skiss: Nacka kommun)

I naturmarken nedanför Henriksdalsringen 1-7, alltså vänster om Henriksdalsbacken vill Nacka kommun och SKB bygga:

Illustration visar gatuvyn men Henriksdalsringen 1-7 och två radhuslängor i Henriksdalsbacken mittemot (bild: Nacka kommun)

Tidplanen för projektet ser ut så här:

Etapp 2: 600 lägenheter i nordvästra Trolldalen, Henriksdal, Henriksborg & Vilans skola

Karta för etapp 2 i planprogrammet för Henriksdal med ytterligare byggnation i nordvästra Trolldalen (skiss: Nätverket Bevara Trolldalen!)

I andra etappen av planprogrammet för Henriksdal vill kommunen bygga c:a 600 bostäder och 1000 kontorsplatser i

Det är oklart när en detaljplan kan gå på samråd.

Etapp 3: Nordöstra Trolldalen, Finnboda, DanvikCenter & Henriksdal

Karta för etapp 3 i planprogrammet för Henriksdal med ytterligare byggnation i nordöstra Trolldalen (skiss: Nätverket Bevara Trolldalen!)

I tredje etappen av planprogrammet för Henriksdal vill kommunen bygga c:a 700 bostäder och kontor i

Så här vill Trafikverket exploatera Trolldalen

Karta visar hur Trafikverket vill att Östlig förbindelse (lila färg) dras genom bl.a. Trolldalen i Nacka (skiss: Nätverket Bevara Trolldalen!)

Våren 2020 har Trafikverket preciserat området som ingår i riksintresset för Östlig förbindelsen:

Det finns inget som pekar på att Östra förbindelsen skulle gå ovanför jord men att det är ett riksintresse betyder att området kan behövas för

Kryssa Konstantinos Irina i kommunalvalet & rösta på Nackalistan!

Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägen när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen och korsningen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, stötta föreningslivet med lokaler…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Back to top