Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Negativa konsekvenser på rekreation & hälsa

Trolldalen används flitigt av folk i alla åldrar för promenader, vandringar, jogging, hundrastning, grillning m.m. Exploateringen inom detaljplanen kommer därför att ha negativa konsekvenser på rekreation och hälsa.

Hur används Trolldalen för rekreation & motion?

Trolldalen är det största sammanhängande naturområdet på gångavstånd inte bara för de c:a 8,500 personerna som bor i Danviken (Saltsjöqvarn, Henriksborg, Danvikstrand), Henriksdalsberget, Finnberget, Kvarnholmen och Finnboda utan även för östra Södermalm, Danviksklippan och Henriksdalshamnen.

Trolldalen används för

Anja Tomé, som har bott länge på Henriksdalsringen, spelar munspel i Trolldalen

Hur kommer rekreationsvärdena att påverkas under byggtiden?

Under byggtiden kommer antagligen stora delar av Trolldalen närmare Henriksdalsbacken att vara avstängda pga säkerhetsskäl. Det kommer också bli problem med att använda gång-, bil- och cykelvägen i Henriksdalsbacken när transporter genomförs eller när det ska sprängas. C:a 55,000 – 60,000 kubikmeter massor kommer behöva forslas bort.

Även naturen öster om detaljplansområdet kommer att tappa rekreationsvärden eftersom transporter, sprängningar och byggarbeten kommer skapa en bullrig och dammig miljö som man ska ta sig förbi. Men även där kommer man inte kunna undkomma bullret.

Boende på Henriksdalsringen kommer tappa livskvalitet pga buller och vibrationer eftersom flera byggprojekt kommer att ske samtidigt: 

Naturvandringarna lockar upp till sex gånger om året naturintresserade från Nacka och Stockholm till Trolldalen

Hur påverkas rekreationsvärdena efter byggtiden?

Efter exploateringen av Trolldalen inom detaljplanen för Henriksdalsbacken men också efterföljande etapp 2 och 3 kommer rekreationsvärdena att ha minskat betydligt samtidigt som befolkningen kommer att ha ökat med c:a 10,000 personer från 8,344 i slutet av 2020 till 18,559 personer i slutet av 2040.

Kvarvarande Trolldalen kommer att

Karta över Trolldalen efter alla tre etapper i exploateringen

Kryssa Konstantinos Irina i kommunalvalet & rösta på Nackalistan!

Konstantinos Irina

Jag som driver nyhetsbloggen heter Konstantinos Irina, är hemma i Saltsjöqvarn & bodde innan dess på Henriksdalsringen. I år kandiderar jag för Nackalistan för att kämpa för de lokala frågorna som har hamnat i kläm när Nacka bygger stad:

1. Bevara naturen runt Svindersviken – Trolldalen, Ryssbergen & Svindersberg.

2. Trygga våra barns framtid – säkra skolvägen när Nacka bygger stad, bygg hemmanära idrottsplatser, ta inte bort Vilans stora skolgård…

3. Förhindra en trafikinfarkt på Kvarnholmsvägen – bygg om vägen och korsningen, ge seniorerna en hiss, bygg en gångbro till Sickla, höj turtätheten på buss 55 & upp till Finnberget…

4. Stötta lokala kultur- och föreningslivet – öppna ett bibliotek på Kvarnholmen, stötta föreningslivet med lokaler…

Läs mer om varför du borde rösta på mig…

Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Back to top