Varför vill Nacka kommun skövla Trolldalen?

Bostadsbristen i Storstockholm är kanske det första du tänker på när du hör att en kommun vill bygga bostäder i en skog av högsta naturklass som dessutom används flitigt som rekreationsområde av både barn och vuxna. Det finns dock helt andra skäl bakom:

Vy från Henriksdalsringen mot skogen Trolldalen

Vy från Henriksdalsringen mot skogen Trolldalen

Kommunen tjänar stora pengar på att sälja Trolldalen till byggherrar

Nacka kommun äger Henriksdalsberget, både marken som skogen Trolldalen och Henriksdalsringen befinner sig på. Medan bostadsrättsföreningarna på Henriksdalsringen betalar för tomträtten en allt högre peng, kommer Nacka kommun antagligen att sälja Trolldalen till fastighetsbolag och byggherrar.

När kommunen sålde 2015 två kvarter vid Vikdalsvägen fick man in 350 miljoner kronor.

Enbärsträd i Trolldalen på Henriksdalsberget

Två meter högt enträd i Trolldalen

Kommunen vill få tunnelbanan till Sickla köpkvarter

För att få tunnelbanans blå linje förlängt till Sickla köpkvarter och Nacka Forum har Nacka kommun förpliktat sig att bygga c:a 14.000 lägenheter fram till 2025. Problemet är att alla byggherrar som vill bygga i Henriksdal och Trolldalen kommer att behöva betala ett bidrag till utbyggnaden. Så lägenheterna kan bli dyra.

Dessutom är det långt från Henriksdal till tunnelbanan i Sickla efter att Nacka kommun blev överkörd av landstinget i frågan om att låta tunnelbanan stanna i Henriksdal eller Danvikstull.

Utsikt från Trolldalen mot Svindersviken och Nacka Forum

Utsikt från Trolldalen mot Svindersviken och Nacka Forum

Kommunen kan inte bygga bostäder nära Henriksdals reningsverk

Stockholm stad äger den delen av Henriksdalsberget som Henriksdals reningsverk befinner sig på, både på markytan och i berget. Stockholm har bestämt att lägga ner Bromma reningsverk och flytta kapaciteten till Henriksdal. Stockholm och Nacka har dock inte riktigt synkat sina planer för bostadsbygge och utökning av reningsverket.

Det finns dock bestämmelser om hur nära bostäder får byggas vid reningsverkets mynningar som gör att Nacka kommun inte kan bygga lika mycket vid Kvarnholmsvägen. Istället bygger kommunen fler kontor nära mynningen och fler bostäder i skogen Trolldalen.

torraka i trolldalen

Torraka i Trolldalen där en uggla bodde i

Östra länken kommer inte att gå över mark

Arkitektbröderna Tore och Erik Ahlsén skulle ha byggt ett bostadsområde för 10.000 på Henriksdalsberget redan på 1940-talet. Men så dök det upp planer på en motorväg, Östra länken eller Östra förbindelsen. Sedan dess har Trolldalen, samt mark runt Finnboda och Danvikshem varit reserverad för motorvägsbygge.

Inom s.k. Sverigeförhandlingen blev det dock klart att Östra länken kommer att gå i en tunnel under Kvarnholmen, Finnboda, Trolldalen och Svindersviken. Man kan alltså skövla skogen Trolldalen och bygga på.