Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Kommunen positiv om att ta över huvudmannaskap

Kommunstyrelsen i Nacka har nu remitterat ett positivt beslut till Tekniska nämnden om att ta över huvudmannaskapet för kaj, tunnel och industriminnen i Saltsjöqvarn, Danvikstrand och Finnboda.

Kajen vid Saltsjöqvarn och Danvikstrand (Fåfängan och Masthamnen i bakgrunden)

Nacka kommun skriver i sitt beslut också att denna typ av anläggningar i framtiden ska planläggas som allmän plats med kommunen som huvudman.

>> Läs kommunens beslut

Som det ser ut har Saltsjöqvarns Samfällighetsförening kommit ett steg vidare i att slippa kostnaderna och ansvaret för snöröjning till gatustädning och annat på allmänt tillgänglig mark.

Exit mobile version