Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Projektet Henriksdal 2010 går mot sitt slut

Stockholm Vattens ombyggnad och utvidgning av Henriksdals reningsverk på Henriksdalsberget startades 2008 och ska vara kla under våren 2011.

Henriksdals reningsverk på och i Henriksdalsberget

Två nya bergrum har sprängts ut. Verket har vuxit med 55.700 kubikmeter under markytan. I det ena bergrummet byggs en ny grovrening, medan det andra inhyser en ny mottagning för fett och organiskt avfall.

Nya mottagningen bidrar till ökad biogasproduktion. Samtidigt upphör farliga biogastransporter i Henriksdalsbergets bostadsområde.

Källa Nyheter & information från Stockholm Vatten dec 2010 – mars 2011
Exit mobile version