Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Skolinspektionen ger Vilans skola gott betyg

12 januari 2011 besökte Skolinspektionen Vilans skola som granskade om skolan uppfyller de krav som ställs i skollagar och -regler.

FN-dagen på Vilans skola, 2010

Skolinspektionen skriver i ett brev till föräldrarna att Vilans skola fungerar väl. Dessutom anser man att rektorn Yvonne Staffansson har ett tydligt ansvar som pedagogisk ledare och driver kvalitets- och utvecklingsarbetet.

Dessutom  berömmer skolinspektorn elevernas goda kunskapsresultat. ”I stort sett samtliga elever når målen för utbildningen och de som riskerar att inte nå målen identifieras på ett tidigt stadium och ges särskilt stöd.” Läs hela brevet.

Exit mobile version