Site icon Nackanytt i Kvarnholmen Finntorp Saltsjöqvarn Finnboda Henriksdal

Hög p-norm på Kvarnholmen

I början av mars 2011 tillströk Nacka kommuns miljö- och stadsbyggnadsnämnd planförslaget för östra kvarnområdet på Kvarnholmen. Det fanns dock reservationer kring p-normen, alltså antal parkeringsplatser per bostad.

Vykort med Kvarnholmen på 60-talet taget från Djurgården

Detaljplanen innehåller 0,9 parkeringsplatser per hushåll.

”MP vill se en lägre p-norm än 0,9. Det här är ett centralt läge med utmärkta möjligheter till kollektivtrafik och cykeltrafik. I liknande lägen på andra sidor av staden ligger man på 0,6-0,8”, gav Mats Mamell (miljöpartiet) till protokollet.

”Vi socialdemokrater sympatiserar med tanken på en sänkt parkeringsnorm till 0.7 garageplatser per lägenhet”, gav Ingela Birgersson (socialdemokraterna) till protokollet.

Miljövänner tror att en hög p-norm befäster bilberoendet som i sin tur betyder mycket mer trafik på Kvarnholmsvägen och samtidigt skämmer Nacka kommuns miljöambitioner. Som jämförelse kan sägas att bilinnehavandet i Stockholms innerstad under de senaste åren har legat på 0,46 bilar per hushåll.

>> Läs mer om detaljplanen för Kvarnholmens östra kvarnområde

Exit mobile version